مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
راهبری پروژه تجهیز نقاط تحویل آب به ابزار اندازه گیری جریان در شبکه های آبیاری و زهکشی 1398/07/20 1398/07/23
اجرای عملیات آبخیزداری مکانیکی و حفاظت طرح جنگلداری چوب فریم و حوزه ها 1398/07/10 1398/07/14
واگذاری اجرای عملیات آبخیزداری مکانیکی حوزه آبخیز 1398/05/17 1398/05/21
خدمات بهره برداری، نگهداری و وصول حقوق دولتی شبکه های آبیاری و زهکشی 1398/05/05 1398/05/05
عملیات اجرای آبیاری تحت فشار ( لینیر و لینیر چرخشی ) 1398/02/24 رجوع به آگهی
اجرای 5 هکتار گلخانه سبزی و صیفی 1398/01/18 رجوع به آگهی
خرید لوازم و تجهیزات 5 هکتار گلخانه سبزی و صیفی 1398/01/18 1398/02/02
خریدلوازم و تجهیزات 5 هکتار گلخانه سبزی وصیفی 1397/12/15 رجوع به آگهی
خرید لوازم و تجهیزات 5 هکتار گلخانه سبزی و صیفی 1397/11/28 رجوع به آگهی
انتخاب پیمانکار اجرای 5 هکتار گلخانه سبزی و صیفی 1397/11/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 9