مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری روستاهای صلحدارکلا و لاله زارکتی سیمرغ 1398/10/08 1398/10/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری روستای دشتیان شهرستان قائمشهر 1398/10/08 1398/10/10
واگذاری عملیات اجرایی پروژه تثبیت بستر رودخانه 1398/10/08 1398/10/11
تکمیل طرح شبکه آبیاری و زهکشی گلورد از طریق تامین منابع مالی، طراحی، تدارکات، اجرا و بهره برداری 1398/10/07 رجوع به آگهی
واگذاری احداث دیوار ساحلی 1398/10/05 1398/10/11
واگذاری عملیات اجرایی پروژه تثبیت بستر رودخانه 1398/10/07 1398/10/11
تکمیل طرح شبکه آبیاری و زهکشی 1398/10/07 رجوع به آگهی
احداث دیوار ضامن در کیلومتر 289 1398/10/05 1398/10/11
واگذاری احداث دیوار ساحلی 1398/10/05 1398/10/11
احداث دیوار برید پل کیلومتر 300+247 1398/10/04 رجوع به آگهی
صفحه 5 از 479