مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مشاوره جهت استقرار و پیاده سازی مدیریت امنیت طلاعات (ISMS) 1398/10/23 1398/11/01
خرید خدمات مشاوره بازنگری طرح مطالعات جامع شهر 1398/10/23 1398/10/28
خرید خدمات مشاوره بازنگری طرح مطالعات جامع شهر رامسر 1398/10/22 1398/10/28
خرید خدمات مشاوره بازنگری طرح مطالعات جامع شهر 1398/10/22 1398/10/28
خرید خدمات مشاوره بازنگری طرح مطالعات جامع شهر کتالم- ساداتشهر 1398/10/22 1398/10/28
خرید خدمات مشاوره بازنگری طرح مطالعات جامع شهر 1398/10/22 1398/10/28
خرید خدمات مشاوره بازنگری طرح مطالعات جامع شهر تنکابن 1398/10/22 1398/10/28
عنوان طرح:تکمیل طرح شبکه آبیاری و زهکشی - از طریق تامین منابع مالی, طراحی, تدارکات, اجرا و بهره بردا... 1398/10/22 رجوع به آگهی
ایجاد لایه قیمت منطقه ای سال 1398 و سال 1399 و نمایش طرح های تفصیلی یا جامع شهر و بررسی طرح تفصیلی و... 1398/10/17 رجوع به آگهی
واگذاری انتخاب مشاور براساس کیفیت و قیمت، خدمات حسابرسی داخلی فناوری اطلاعات و ارتباطات فاوا 1398/10/16 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 200