مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
آسفالت راه روستایی -تکمیل احداث راه روستایی -تکمیل راههای روستایی و ..... 1399/11/01 رجوع به آگهی
- خرید 125 کیلو گرم چسب بلزونا - خرید ورق آنولار 1399/11/01 1399/11/08
خرید ۸/۰۰۰ لیتر رزین آنیونی قوی و ۲/۰۰۰ لیتر رزین کاتیونی قوی 1399/11/01 1399/11/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید رنگ سرد ترافیکی جهت ایمن سازی محورهای فرعی و روستایی حوزه استحفاظی است... 1399/11/05
خرید رنگ سرد ترافیکی جهت ایمن سازی محورهای فرعی و روستایی 1399/10/30 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید خرید رنگ سرد ترافیکی (زرد و سفید) 1399/10/30 1399/11/05
Procurement of Epoxy material, Paints & Chemicals required & Procurement of material required for el... 1399/10/27 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 125 کیلو گرم چسب بلزونا 1399/11/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه رنگ سرد ترافیکی با فام سفید-زرد و تینر مخصوص به همراه کله قندی 1399/11/04
- انواع رنگ خودرویی 1399/10/24 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 282