مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
Assistance in Production of Nitrogen Gas, Operation & Material Movement 1398/06/31 رجوع به آگهی
خرید و ارسال مواد گندزدا ( پرکلرین – گاز کلر – آب ژاول – نمک کلرید سدیم ) 1398/06/31 رجوع به آگهی
تامین گاز کالیبراسیون 1398/06/30 1398/08/01
تهیه، خرید، حمل و نصب مخزن اکسیژن مایع 20000 کیلوگرم بیمارستان 1398/06/30 رجوع به آگهی
واگذاری نقلیه شبکه بهداشت و درمان واحدهای تابعه، سرویس ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان و نگهداری و را... 1398/06/30 1398/07/04
Supply Chlorine Gas 1398/06/27 1398/06/30
Supply Chlorine gas 1398/06/27 رجوع به آگهی
Supply of Gas for Muscat Municipality 1398/06/27 1398/08/02
Refilling of UHP argon of grade 2 1398/06/27 رجوع به آگهی
تامین گاز کالیبراسیون 1398/06/26 1398/08/01
صفحه 1 از 189