مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
Request for Furniture 1398/11/08 رجوع به آگهی
مناقصه مربوط به خرید پالت پلاستیکی جهت حمل محصول تولیدی 1398/11/07 رجوع به آگهی
خرید و نصب مجموعه وسایل بازی پلی اتیلنی 1398/11/07 رجوع به آگهی
تزریق پنج قطعه پلاستیکی - کد 1 (قالب از صنعت) - مقدار 69000 عدد 1398/11/07 1398/11/17
تامین و ساخت قالب های تزریقی/ پلیمری خودروهای تولیدی 1398/11/07 رجوع به آگهی
تامین و ساخت قالب های تزریقی / پلیمری خودروهای تولیدی 1398/11/07 رجوع به آگهی
شناسائی منابع جهت تامین و ساخت قالب های تزریقی / پلیمری و خودرویی 1398/11/07 رجوع به آگهی
خرید 60000 عدد قوطی پلاستیکی c2 طبق مشخصات فنی مورد نیاز 1398/11/06 1398/11/14
خرید پالت پلاستیکی 1398/11/06 رجوع به آگهی
شناسایی منابع جهت تامین و ساخت قالب های ترزیقی / پلیمری و خودرویی 1398/11/06 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 672