کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7853495 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث سرعتکاه استاندارد با تمامی علایم ایمنی ورنگ آمیزی دو جزئی ونصب رفلکتور استان ایلام 1403/01/28 1403/02/01
7842879 مناقصه واگذاری مناقصه انتخاب پیمانکار سند بلاست و رنگ آمیزی استان تهران، استان خوزستان 1403/01/28 رجوع به آگهی
7840635 مناقصه تهیه و اجرای عملیات رنگ آمیزی منازل و اماکن عمومی استان هرمزگان 1403/01/27 رجوع به آگهی
7838769 مناقصه تعمیرات و بهسازی ساختمان مرکزی اداره مخابرات استان خوزستان 1403/01/27 1403/02/10
7838745 مناقصه تهیه مصالح و تکمیل اجرای خط کشی محورها استان هرمزگان 1403/01/27 1403/02/03
7837026 مناقصه واگذاری تهیه و اجرای عملیات رنگ آمیزی منازل و اماکن عمومی استان هرمزگان 1403/01/27 رجوع به آگهی
7836994 مناقصه خدمات پیمانکاری خط رنگ استان تهران 1403/01/27 رجوع به آگهی
7836513 مناقصه رنگ آمیزی تاسیسات روزمینی چاه استان خراسان رضوی 1403/01/27 رجوع به آگهی
7834053 مناقصه تهیه مصالح و تکمیل اجرای خط کشی محورهای حوزه استحفاظی استان هرمزگان 1403/01/26 1403/02/03
7833689 مناقصه رنگ آمیزی ماشین آلات و دستگاه های کابلسازی استان فارس 1403/01/26 1403/01/30
7831066 مناقصه 3 عنوان مناقصه شامل تهیه رنگ و اجرای خط کشی سرد بخشی از راهها - خرید سه دستگاه کامیون کشنده - خرید هشت دستگاه کامیون ده چرخ استان خراسان شمالی 1403/01/25 1403/01/27
7830173 مناقصه تعمیر ونگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی، شبکه مخابرات و آب و فاضلاب استان خراسان رضوی 1403/01/25 1403/02/01
7828304 مناقصه واگذاری اجرت فعالیت ها بشرح اجرت برش جعبه چوبی - اجرت مونتاژ جعبه چوبی - اجرت رنگ آمیزی جعبه چوبی استان اصفهان 1403/01/25 رجوع به آگهی
7826553 مناقصه رنگ آمیزی تاسیسات روزمینی رنگ آمیزی تاسیسات روزمینی چاه های (33 – 77 – 75 - 51A,B) استان خراسان رضوی 1403/01/21 1403/02/09
7825409 مناقصه 3 عنوان مناقصه شامل تهیه رنگ و اجرای خط کشی سرد بخشی از راهها - خرید سه دستگاه کامیون کشنده - خرید هشت دستگاه کامیون ده چرخ استان خراسان شمالی 1403/01/21 1403/01/27
7824101 مناقصه اجرت خط کشی راه ها استان سمنان 1403/01/21 1403/01/28
7823249 مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه رنگ و اجرای خط کشی سرد بخشی از راههای استان خراسان شمالی استان خراسان شمالی 1403/01/21 1403/01/27
7822937 مناقصه 56 عنوان مناقصه شامل: فلوفرمینگ قطعه به کدهای 23590021 - 23590027 به تعداد 10/000 عدد - پوشش دهی گالوانیزه و کروماته زرد - عایق کاری به تعداد 1 عدد - خرید 50 عدد کانتینر و ... استان تهران 1403/01/21 رجوع به آگهی
7822805 مناقصه واگذاری عملیات اجرا و مرمت نقاشی دیواری استان تهران 1403/01/21 رجوع به آگهی
7821539 مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرت خط کشی راه ها استان سمنان 1403/01/20 1403/01/27
صفحه 1 از 774