مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجرای کفسازی و رنگ آمیزی پارکینگ پارک 1399/01/10 1399/01/23
Paint and miscellaneous civil/ electrical works at Block “A” Category-E 1398/12/28 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای ایمن سازی فیزیکی مدارس حاشیه راه ها سال 1398 1398/12/27 1399/01/19
تعمیر و نگهداری تجهیزات ترافیکی - اجرای خط کشی معابر ورودی و هسته مرکزی - ساماندهی کنترل سیلاب 1398/12/25 1398/12/27
واگذاری رنگ و پوشش تجهیزات صنعتی واحدها 1398/12/24 1399/01/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای خط کشی محوری با رنگ سرد ترافیکی و دو جزئی ترافیکی 1398/12/25 1398/12/28
واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز و تاسیسات وابسته در منطقه 5 سازمان به صورت حجمی شامل: تاسیسات آب و ب... 1398/12/25 رجوع به آگهی
واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز و تاسیسات وابسته در منطقه شهر صنعتی به صورت حجمی شامل: تاسیسات آب و ب... 1398/12/25 رجوع به آگهی
روکش آسفالت باند تعریضی ورودی - خرید و اجرای سیستم روشنایی - روکش اسفالت گرم راه های فرعی و روستایی... 1398/12/24 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای خط کشی معابر ورودی و هسته مرکزی سطح شهر سنندج 1398/12/24 1398/12/27
صفحه 1 از 937