مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
آچارکشی، جوشکاری و رنگ آمیزی پیچ و مهره دکل های خطوط 400 کیلوولت- تهیه تجهیزات، نصب برج و سیم کشی خ... 1399/11/06 1399/11/12
Renovation / Painting work 1399/11/05 رجوع به آگهی
رنگ آمیزی داخل و خارج و نصب فومینگ کولینگ مخزن 40 انبار نفت 1399/11/05 رجوع به آگهی
تهیه مصالح و اجرای کفپوش، رنگ آمیزی دیوار، ستون، سقف و لوله های تاسیساتی ( اکریلیک امولسیون به صورت... 1399/11/05 رجوع به آگهی
واگذاری ازسازی و زیباسازی ۶ دستگاه آپارتمانی ۱۰ واحدی 1399/11/05 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای رنگ امیزی مخازن انبار نفت نیشابور / قوچان / مشهد 1399/11/11
پروژه خرید مخازن زباله شهری و پروژه خط کشی محل تردد عابرین پیاده و سرعت گیرهای مناطق 1399/11/05 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه های ذیل : ـ آچارکشی، جوشکاری و رنگ آمیزی پیچ و مهره دکلهای خطوط 400 کیلو ولت و ـ تهیه... 1399/11/05 1399/11/12
مناقصه عمومی یک مرحله ای رنگ امیزی داخل و خارج و نصب فومینگ کولینگ مخزن 40 انبار 2 1399/11/11
واگذاری اجرای رنگ آمیزی جداول سطح شهر 1399/10/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1039