مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجرای عملیات خاکی و روسازی و آسفالت جهت ایمن سازی 13 نقطه حادثه خیز دارای الویت در محورهای حوزه استا... 1398/11/08 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای 97-75-98 اجرای عملیات تهیه و نصب تابلو و علایم و اجرای خط کشی جهت ایمن سا... 1398/11/08 1398/11/16
واگذاری عملیات رنگ آمیزی تجهیزات و سازه های فلزی مجتمع 1398/11/08 رجوع به آگهی
تکمیل راه روستایی - عملیات اجرای خط کشی - تکمیل بهسازی راه روستایی - تکمیل بهسازی و آسفالت راه روستا... 1398/11/08 رجوع به آگهی
واگذاری تهیه و اجرای رنگ گرم دو جزئی و تهیه و حمل و نصب نیوجرسی مفصلی و تراش و لکه گیری و روکش آسفال... 1398/11/07 1398/11/15
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و اجرای رنگ گرم دو جزیی بر اساس مشخصات فنی و خصوصی 1398/11/07 1398/11/15
اجرای عملیات رنگ آمیزی جداول سطح ناحیه یک با استفاده از رنگ روغنی جدولی 1398/11/07 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات عمرانی مربوط به اجراکننده کاری کف و دیوار سالن ها و ساندویچ پانل دیوارها و سقف - عمل... 1398/11/05 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تهیه و اجرای خط کشی سرد راهها در حوزه استحفاظی اس... 1398/11/05 1398/11/10
اجرای خط کشی ترافیکی معابر شهر 1398/11/05 1398/11/07
صفحه 1 از 921