مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
فراخوان خرید 400 تن پلی آلومینیم کلراید مایع (پک مایع) 1398/04/03 1398/04/11
خرید ACTIVATED MDEA 1398/04/03 1398/04/29
خرید ODORANT (ماده بودار کننده گاز طبیعی) 1398/04/03 رجوع به آگهی
خرید OLEOPHILIC RESIN 1398/04/03 رجوع به آگهی
خرید سولفیت سدیم 1398/04/03 رجوع به آگهی
خرید مواد شیمیایی مورد نیاز تصفیه خانه آب 1398/04/03 1398/04/06
مقدار 1000 تن کلرورفریک مایع با درجه خلوص 3% +- 40 1398/04/03 رجوع به آگهی
خرید 600 عدد سنگ پرداختکاری CBN در ابعاد 2*4*60 و در گریدرهای D15,D100,D50 و خرید 20 کیلوگرم خمیر ن... 1398/04/03 رجوع به آگهی
خرید 100 تن کود گلخانه هیدروپونیک و خرید سموم گلخانه 1398/04/03 رجوع به آگهی
خرید مواد شیمیایی مورد نیاز تصفیه خانه آب شرب 1398/04/02 1398/04/06
صفحه 1 از 1540