مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
Supply of Diesel Fuel 1398/06/31 رجوع به آگهی
Supply LOW DENSITY POLY – ETHYLENE 1398/06/31 رجوع به آگهی
ANTI – FOAM AGENT 1398/06/31 رجوع به آگهی
نمک گل حفاری 1398/06/31 رجوع به آگهی
تامین نمک گل حفاری 1398/06/31 رجوع به آگهی
SUPPLY OF A CARGO OF 700,000 BBLS +/- 5% OF WTI MIDLAND CRUDE OIL 1398/06/31 رجوع به آگهی
SUPPLY OF DIESEL FUEL 1398/06/31 رجوع به آگهی
خرید 100 تن پلی آلومینیم کلراید پودری (پک) 1398/06/31 1398/07/04
Assistance in Production of Nitrogen Gas, Operation & Material Movement 1398/06/31 رجوع به آگهی
اطلاع رسانی خرید محلول رنگبر اسیدی 1398/06/31 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1606