مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید و تحویل اسید سولفوریک 1400/09/11 رجوع به آگهی
مناقصه مواد شیمیایی بویلرها+ خدمات حضوری کارشناسی 1400/09/11 رجوع به آگهی
مناقصه تأمین ۶۰۰ بشکه ماده ضدخوردگی واحدهای تقطیر 1400/09/11 1400/09/17
مناقصه واگذاری تامین تجهیزات مورد نیاز خرید کاتالیست رانی نیکل- شیرآلات 1400/09/11 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان مناقصه عمومی مواد شیمیایی بهسازی فرایند آب واحد WTP 1400/09/11 رجوع به آگهی
مناقصه Nitric Acid with assay greater than 58 percent or more by mass. 1400/09/11 رجوع به آگهی
مناقصه خرید مصرف سالیانه گاز استیلن 1400/09/11 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تامین مواد شیمیایی فلوتاسیون از قبیل پکس - کف ساز mibc - کف ساز a62 1400/09/11 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید مولکولارسیو 13X و اکتیو آلومینا 1400/09/11 1400/09/15
مناقصه purchase of material and technical resources 1400/09/11 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات شخم و کوددهی دامی و شیمیایی باغات زیتون 1400/09/11 رجوع به آگهی
مناقصه خرید مولکولار سیو-13X و اکتیو آلومینا 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه تامین اجکتورهای اسید و کاستیک واحد DM 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تعداد ۳۰ هزار مرغ مادر و خروس پایان دوره 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه خرید ۱۰/۰۰۰ لیتر رزین آنیونی قوی و ۶/۰۰۰ لیتر رزین کاتیونی قوی 1400/09/10 1400/09/16
مناقصه خرید 1۰.۰۰۰ کیلوگرم اسید سیتریک مونوهیدرات 1400/09/10 1400/09/16
مناقصه خرید کود پایان دوره 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه خرید 2/۰۰۰/۰۰۰ کیلوگرم نمک صنعتی خود 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه تامین کودهای شیمیایی و آلی مورد نیاز تغذیه باغ های زیتون خود 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه خرید ماده شیمیایی activated carbon 1400/09/10 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1206