کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7842975
ویژه
مناقصه خرید و تحویل رنگ مشکی براق کوره ای و تینر متناسب با رنگ برای بشکه سازی بندرعباس استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... جدید 1403/02/02
7828163
ویژه
مناقصه خرید و تحویل رنگ مشکی براق کوره ای و تینر متناسب با رنگ برای بشکه سازی بندرعباس استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... جدید 1403/02/02
7860242 مناقصه اسید کلریدریک استان خوزستان 1403/01/29 1403/02/11
7860237 مناقصه روغن هیدرولیک استان خوزستان 1403/01/29 1403/02/11
7860166 مناقصه تامین اسید کلریدریک استان خوزستان 1403/01/29 رجوع به آگهی
7860043 مناقصه افزایه های سیمان حفاری GAS MIGRATION استان خوزستان 1403/01/29 رجوع به آگهی
7859938 مناقصه میکا متوسط استان خوزستان 1403/01/29 رجوع به آگهی
7859774 مناقصه 21 قلم مواد شیمیایی آزمایشگاهی استان خوزستان 1403/01/29 رجوع به آگهی
7859681 مناقصه 21 قلم مواد شیمیایی آزمایشگاهی استان خوزستان 1403/01/29 رجوع به آگهی
7859676 مناقصه CEMENT CLASS G استان خوزستان 1403/01/29 1403/02/09
7859622 مناقصه دو قلم باریت پرفشار/ کم فشار استان خوزستان 1403/01/29 رجوع به آگهی
7859529 مناقصه تامین 860 بشکه 208 لیتری افزایه های اسیدی استان خوزستان 1403/01/29 رجوع به آگهی
7859361 مناقصه ژلتون استان خوزستان 1403/01/29 رجوع به آگهی
7859152 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای مولکولارسیو و آلومینا اکتیوUOP استان بوشهر 1403/01/29 1403/02/09
7859105 مناقصه Deltamethrin Tech Min 98.5 pct استان تهران 1403/01/29 رجوع به آگهی
7858476 مناقصه نشاسته سیب زمینی استان خوزستان 1403/01/29 رجوع به آگهی
7857678 مناقصه تعیین پیمانکار و خرید شامل 2 مورد جهت سرویس ایاب و ذهاب کارکنان شرکت- جهت خدمات حمل و نقل ترانسفورماتور خرید کابل افشان - گلند فلزی - واشر فیبرولکس - سیم جوش -5 قطعات آهنی ((پیچ و مهره و واشر ف... استان تهران 1403/01/29 رجوع به آگهی
7857648 مناقصه خرید تکنیکال دلتامترین حداقل 98/5% استان تهران 1403/01/29 1403/02/05
7857619 مناقصه تأمین فروسیلیکومنگنز استان هرمزگان 1403/01/29 رجوع به آگهی
7857471 مناقصه خرید دی اکسید تیتانیوم گرید A1 استان تهران 1403/01/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1784