مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید کولرهای گازی 1399/09/13 1399/11/04
خرید تعداد 599 کولر مورد نیاز منازل سازمانی 1399/09/12 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات مورد نیاز آشپزخانه بیمارستان جدیدالاحداث خمین 1399/09/12 1399/09/19
خرید تجهیزات مورد نیاز آشپزخانه بیمارستان 1399/09/11 رجوع به آگهی
خرید تعداد 599 کولر مورد نیاز منازل سازمانی 1399/09/11 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات هتلینگ 2 مدیریت درمان تامین اجتماعی استان بوشهر 1399/09/11
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات هتلینگ 1 مدیریت درمان تامین اجتماعی استان بوشهر 1399/09/11
راهبری، ارائه خدمات، تعمیر و نگهداری ماشین آلات و تجهیزات پایگاه ۴۰۰ و همچنین واگذاری خودروها ، ماشی... 1399/09/08 رجوع به آگهی
خرید لیوان شیشه با حجم 180 گرم به تعداد 5.000.000 عدد 1399/09/05 رجوع به آگهی
فراخوان ارزيابي کيفي WSD- 0219957 خريد 38 قلم تجهيزات رستوران 1399/09/11
صفحه 1 از 747