مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
حدنگاری پلاکهای ثبتی 1399/09/13 1399/09/17
حدنگاری پلاک های ثبتی 1399/09/13 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای پروژه پایش و برداشت اطلاعات شبکه فشار ضعیف در GIS 1399/09/17
تجدید داده آمایی جریان ثبتی مکان محور جهت 2500پلاک ثبتی از اراضی و املاک ثبتی 1399/09/13 1399/09/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و جانمائی نقشه سایر دستگاههای دولتی در استان مازندران تحت نظر اداره ک... 1399/09/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و جانمائی نقشه مناطق بافت مسکونی روستایی روستاهای شهرستانهای بابل، آمل... 1399/09/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل و بروزرسانی تهیه و جانمائی نقشه مناطق شهری و حومه غرب در استان مازندر... 1399/09/20
واگذاری داده آمایی جریان ثبتی مکان مور جهت 2500 پلاک ثبتی از اراضی و املاک ثبتی 1399/09/13 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهيه و جانمايي نقشه بافت بازارهاي سنتي و مناطق سرپوشيده در شهرهای شهرهای ا... 1399/09/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهيه و جانمايي نقشه مناطق بافت مسكوني روستايي در شهرستانهای اردستان ، لنجان... 1399/09/16
صفحه 1 از 845