کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7878809
ویژه
مناقصه دعوت به همکاری جهت اجرای استراتژی توسعه کسب و کار خود و افزایش مزیتهای رقابتی برای جذب و اجرای پروژه های نیازمند به تأمین مالی به صورت EPCF, BOT, BOO, واردات کالای تجاری، مشارکت در تولید محصولا... استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... جدید رجوع به آگهی
7882798 مناقصه طرح مطالعات شکافت هیدرولیکی استان تهران 1403/02/04 1403/02/12
7882739 مناقصه اجرای فرآیند مولدسازی دارایی های دولت استان تهران 1403/02/04 1403/02/08
7882675 مناقصه مطالعات طرح جامع مدیریت پسماند شهرداری بابل استان مازندران 1403/02/04 1403/02/12
7880986 مناقصه بهبود نظام اعتبار سنجی مشتریان بر اساس رویکرد داده محوری استان تهران 1403/02/04 رجوع به آگهی
7880742 مناقصه متنوع سازی و بهبود ساختار درآمدی بانک از طریق ایجاد یا بازطراحی خطوط کسب و کار استان تهران 1403/02/04 رجوع به آگهی
7879093 مناقصه اجرای فرایند مولد سازی دارایی های دولت نسبت به خرید خدمات استان تهران 1403/02/04 رجوع به آگهی
7878869 مناقصه طراحی مهندسی، طراحی نرم افزار، توسعه و پشتیبانی هوشمند سازی ایمنی واحد DHT، مخازن کروی جنوبی و مخازن 5017 و 5018 استان اصفهان 1403/02/04 رجوع به آگهی
7876755 مناقصه مطالعات و تدوین سند چشم انداز بلند مدت و میان مدت توسعه استان خوزستان 1403/02/03 1403/02/12
7874213 مناقصه عمومی یک مرحله ای مطالعات و تدوین سند چشم انداز بلند مدت و میان مدت توسعه شهری بندرماهشهر استان خوزستان 1403/02/03 1403/02/12
7874211 مناقصه دریافت گواهینامه محصول سبز جهت محصولات بنزین و دیزل تولیدی استان اصفهان 1403/02/03 رجوع به آگهی
7872684 مناقصه اخذ خدمات مشاوره جامع مالی، اقتصادی و کنترل مؤلفه های طرح و پروژههای سازمان (خرید خدمات مشاوره PMO)) استان تهران 1403/02/02 1403/02/08
7872441 مناقصه واگذاری پایش و شناسایی 24 ساعته تهدیدات و تحلیل و پاسخگویی به رویدادها و حوادث امنیتی استان تهران 1403/02/02 1403/02/05
7870358 مناقصه خدمات مشاوره جامع مالی، اقتصادی و کنترل مولفه های طرح و پروژه های سازمان استان تهران 1403/02/02 1403/02/08
7867874 مناقصه انتخاب مشاور به منظور تدوین اسناد مشارکت عمومی خصوصی تا انتخاب سرمایه گذار استان البرز 1403/02/02 1403/02/22
7867499 مناقصه انجام اموال گردانی، به روزرسانی و پلاک کوبی دارایی های ثابت استان تهران، استان کرمان 1403/02/01 رجوع به آگهی
7866689 مناقصه خدمات مشاوره واگذاری اجرای 20 طرح از طرحهای آماری استان کرمان 1403/02/01 1403/02/03
7866391 مناقصه خدمات مشاوره جامع مالی، اقتصادی و کنترل مولفه های طرح و پروژه ها استان تهران 1403/02/01 1403/02/08
7865853 مناقصه اقدام به همکاری از طریق واگذاری به شرکتها موسسات معتبر آموزشی ، مراکز دانشگاهی و موسسات دانش بنیان در حوزه آموزش به منظور برگزاری دوره های آموزشی تخصصی و انجام خدمات آموزشی استان تهران 1403/02/01 1403/02/31
7865592 مناقصه انجام پروژه پایش زیست محیطی ساحلی و فراساحلی استان تهران 1403/02/01 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 724