مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
شناسایی پیمانکاران مرتبط برای ارتقای کیفیت ایمنی HSE در کارگاه های عمرانی 1398/12/07 رجوع به آگهی
انتخاب مشاور به منظور تدوین برنامه استراتژیک مدیریت کربن در صنعت پتروشیمی 1398/12/07 رجوع به آگهی
انجام مطالعات پشتیبان و ارایه سند جامع رونق اقتصاد فرهنگ 1398/12/07 رجوع به آگهی
شناسایی و امکان سنجی نقش فناوری های نوین در افزایش منابع درآمدی و بهبود نظام مالی شهرداری‌ها 1398/12/07 رجوع به آگهی
Enquiry for PLANT DESIGN SOFTWARE, HARDWARE PACKAGE 1398/12/07 رجوع به آگهی
واگذاری امور مربوط به استقرار نظام مدیریت انرژی ساختمان های شرکت 1398/12/07 رجوع به آگهی
Material handling works 1398/12/07 رجوع به آگهی
واگذاری تهیه و تامین نمونه های برنامه ارزیابی کیفیت خارجی EQAP در سال 99 1398/12/07 1398/12/16
فراخوان ارزیابی کیفی انتخاب مشاور مطالعات طرح جامع مس کشور 1398/12/07 رجوع به آگهی
انتخاب مشاور برای انجام مطالعات طرح جامع آلومینینوم 1398/12/07 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 501