مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام پروژه گردآوری سند جامع توسعه فضاهای فرهنگی و گردآوری تاریخ شفاهی 1399/08/05 رجوع به آگهی
شناسایی پیمانکاران توانمند در زمینه طراحی، تولید و استقرار سامانه های نرم افزاری 1399/08/05 رجوع به آگهی
برگزاری سایکل پنجم شتابدهی خود از تیم ایده های کسب و کاری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات 1399/08/05 رجوع به آگهی
General maintenance work for electricity at the General Directorate of Housing and Urban Planning,Dh... 1399/08/03 رجوع به آگهی
Designing,Developing and Implementation of Red Palm Weevil Data Collection Application 1399/08/03 رجوع به آگهی
Developing and Executing an online event for Oman Medical Specialty Board Virtual Career Day 1399/08/03 رجوع به آگهی
consulting Offices 1399/08/03 رجوع به آگهی
HIRE OF A CONSULTING FIRM TO SUPPORT DEMAND CREATION FOR FAMILY PLANNING 1399/08/03 رجوع به آگهی
Supply Vocational Training materials 1399/08/01 رجوع به آگهی
Provision of Financial Audit ITB notice 1399/08/01 رجوع به آگهی
صفحه 6 از 632