مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
Professional Engineering Supervision and Monitoring Services for Rehabilitation and Reconstruction o... 1398/02/30 1398/03/19
واگذاری تهیه تدوین طرح جامع عملیاتی و برنامه تحول و کسب و کار سازمان 1398/02/30 رجوع به آگهی
انجام خدمات مهندسی اکتشاف در معدن سرب 1398/02/30 1398/03/06
واگذاری انجام خدمات مشاوره ای، مطالعات مرحله اول و دوم تعمیرات اساسی حفظ و نگهداری خطوط هوایی 20 کیل... 1398/02/30 1398/03/08
تشکیل کلینیک کسب و کار و تیم های توانمند ساز 1398/02/30 رجوع به آگهی
انجام خدمات نظارت عالیه و کارگاهی عملیات اجرای خطوط انتقال چدنی به مخازن و خطوط داخلی از خط 1800 میل... 1398/02/30 1398/03/07
احداث حوضچه آرامش, اسکله و تاسیسات پشتیبانی بصورت EPC 1398/02/30 رجوع به آگهی
بازرسی فنی واحدهای مجتمع پتروشیمی در زمان تعمیرات اساسی 1398/02/30 رجوع به آگهی
انجام پروژه نظارت بر تمامی پروژه های شهرک ها و نواحی صنعتی تابعه 1398/02/30 رجوع به آگهی
Development of the electronic website 1398/02/30 1398/04/03
صفحه 7 از 3735