مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید خدمات مشاوره، مطالعات بهسازی لرزه ای به منظور اجرای عملیات مقاوم سازی ساختمان های بیمارستان 1398/11/29 رجوع به آگهی
انجام خدمات گشتی و بازرسی شبانه روزی جهت جلوگیری از تخلفات منابع آب زیرزمینی و سطحی درمحدوده عملکرد... 1398/11/29 رجوع به آگهی
انجام عملیات مهندسی ، خرید و تامین ، ساخت ، حمل ، نصب و پیش راه اندازی مخازن کروی پتروشیمی 1398/11/28 رجوع به آگهی
فراخوان انتخاب مشاورمطالعات ساماندهی تقاطعات میادین و معابر شهر 1398/11/28 1398/12/04
مطالعات مرحله اول و دوم طرح جمع آوری و مدیریت روانابهای برخی شهرهای استان 1398/11/28 رجوع به آگهی
فراخوان عمومی ویدئومتری و بازرسی فاضلابروهای 1000 میلیمتری با دستگاه مجهز به سیستم سونار 1398/11/28 رجوع به آگهی
Hiring, Installation and Servicing of Bulk Underground Waste Receptacles for Solid Waste Management 1398/11/28 رجوع به آگهی
تکمیل طرح شبکه آبیاری و زهکشی 1398/11/28 رجوع به آگهی
خدمات بازرسی و حفاظت فنی در ستاد و مناطق عملیاتی 1398/11/28 رجوع به آگهی
انجام خدمات مطالعات مفهومی, طراحی پایه FEED و تهیه اسناد مناقصه EPC طرح احداث ایستگاه تقویت فشار گاز 1398/11/28 رجوع به آگهی
صفحه 7 از 4289