کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7865848 مناقصه انجام عملیات حفاری با دستگاه راسل استان اصفهان 1403/02/01 رجوع به آگهی
7864023 مناقصه مطالعات مرحله اول و دوم بهسازی لرزه ای 5 دستگاه ساختمان ملکی شهرداری استان تهران 1403/02/01 1403/02/05
7863868 مناقصه انجام آنالیز و مطالعه نمونه های حاصل از عملیات اکتشافی در محدوده های ایمیدرو استان تهران 1403/02/01 1403/02/12
7863498 مناقصه انجام مطالعات مرحله اول و دوم بهسازی لرزه ای 5 دستگاه ساختمان ملکی استان تهران 1403/02/01 1403/02/05
7859306 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی اکتشاف تکمیلی محدوده آهن خوراب استان تهران 1403/01/29 1403/02/06
7857260 مناقصه عمومی یک مرحله ای حفر یک حلقه چاه آب واقع در شمال دانشگاه سمنان استان سمنان 1403/01/29 1403/02/02
7856738 مناقصه انجام آنالیز و مطالعه نمونه های حاصل از عملیات اکتشافی در محدوده های ایمیدرو استان تهران 1403/01/29 1403/02/12
7854128 مناقصه Purchase of material and technical resources کشور ترکمنستان 1403/01/28 رجوع به آگهی
7853905 مناقصه Purchase of equipment and materials کشور ترکمنستان 1403/01/28 رجوع به آگهی
7853737 مناقصه انتخاب مشاور جهت بررسی محدوده های اکتشافی استان کرمان 1403/01/28 رجوع به آگهی
7853721 مناقصه خدمات مشاوره اکتشاف تکمیلی استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی، استان یزد 1403/01/28 1403/02/24
7830412 مناقصه 8 ردیف مناقصه شامل : 1- انجام عملیات تامین و نصب اقلام نسوز 2- تهیه و تدارک تجهیزات خارج از کشور جهت بهینه سازی مکانیزم جمع آوری زنجیر دمی بار ماشین 2 ریخته گری 3- عملیات ،طراحی راه اندازی ،س... استان اصفهان 1403/01/25 رجوع به آگهی
7828963 مناقصه خدمات طراحی نظارت کارگاهی و عالیه برخی از پروژه های منطقه استان تهران 1403/01/25 1403/01/27
7823993 مناقصه پروژه تامین خدمات ژئوفیزیک و ژئوتکنیک در مناطق عملیاتی استان تهران، استان هرمزگان، استان بوشهر 1403/01/21 رجوع به آگهی
7823428 مناقصه پروژه تأمین خدمات ژئوفیزیک و ژئوتکنیک در مناطق عملیاتی لاوان، سیری و قشم استان تهران 1403/01/21 1403/01/28
7823422 مناقصه تامین خدمات ژئوفیزیک و ژئوتکنیک در مناطق عملیای خارگ و بهرگان استان تهران 1403/01/21 1403/01/28
7823364 مناقصه پروژه تامین خدمات ژئوفیزیک و ژئوتکنیک استان تهران، استان هرمزگان 1403/01/21 رجوع به آگهی
7822031 مناقصه انجام عملیات مطالعات ژئوتکنیک مرتبط با طراحی معدن استان اصفهان 1403/01/21 رجوع به آگهی
7818038 مناقصه پروژه تامین خدمات ژئوفیزیک و ژئوتکنیک استان هرمزگان 1403/01/20 رجوع به آگهی
7817872 مناقصه پروژه تامین خدمات ژئوفیزیک و ژئوتکنیک در مناطق استان بوشهر 1403/01/20 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 334