مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری اجرای عملیات خاکی شامل:خاکبرداری و خاکریزی 1399/09/12 1399/09/18
خرید خدمات مشاوره جهت انجام آزمایشهای مقاومت مصالح و ژئوتکنیک در سطح شهر 1399/09/19
مناقصه عمومی یک مرحله ای استعلام خرید خدمات مشاور بازنگری ایستگاه پمپاژ دانشگاه ایلام 1399/09/13
استقرار واحد آزمایشگاه به منظور انجام خدمات مهندسی ژئوتکنیک و مقاومت مصالح و کنترل کیفی خاک ، بتن ،... 1399/09/10 رجوع به آگهی
اسقرارواحدهای آزمایشگاهی درسطح استان به منظورکنترل کیفیت عملیات اجرایی پروژه های راهسازي ، تونل ، تق... 1399/09/24
واگذاری اجرای عملیات خاکی شامل:خاکبرداری و خاکریزی حدود 80.000 متر مکعب شامل ( کندن، بارگیری، حمل و... 1399/09/09 1399/09/18
استقرار واحد آزمایشگاه به منظور انجام خدمات مهندسی ژئوتکنیک و مقاومت مصالح و کنترل کیفی خاک ، بتن ،... 1399/09/09 رجوع به آگهی
فراخوان ارزيابي کيفي جهت لیست کوتاه 99-2تجدید فراخوان عمومی ارزیابی کیفی(بابت اجرای پروژه بازسازی و... 1399/09/12
مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ساختمان و اجزاء سازه ای تجهیزات داخلی و اجزاء غیر سازه ای و کارهای تکمیل... 1399/09/09 1399/09/12
واگذاری اجرای پروژه بازسازی و مقاوم سازی ساختمان 1399/09/08 1399/09/12
صفحه 1 از 416