کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7854245 مناقصه تامین،حمل،نصب وراه اندازی تجهیزات ایستگاه های فیلتراسیون شبکه آبیاری تحت فشار استان آذربایجان شرقی 1403/01/28 1403/02/04
7853960 مناقصه تامین ،حمل ،تجهیز نصب و راه اندازی تجهیزات ایستگاه های فیلتراسیون شبکه آبیاری تحت فشار استان آذربایجان شرقی 1403/01/28 1403/02/04
7842612 مناقصه واگذاری اجرای پروژه عملیات اجرایی تکمیلی و راه اندازی شبکه آبیاری تحت فشار ز استان سیستان و بلوچستان 1403/01/28 1403/02/04
7839708 مناقصه تامین ،حمل ،تجهیز نصب و راه اندازی تجهیزات ایستگاههای فیلتراسیون شبکه آبیاری تحت فشار دشت یکانات استان آذربایجان شرقی 1403/01/27 1403/02/04
7837834 مناقصه واگذاری اجرای پروژه عملیات اجرایی تکمیلی و راه اندازی شبکه آبیاری تحت فشار استان سیستان و بلوچستان 1403/01/27 1403/02/04
7834536 مناقصه رفع نقص و عملیات تکمیلی شبکه های فرعی آبیاری اراضی استان کرمانشاه 1403/01/26 1403/02/01
7834338 مناقصه خرید تعداد 1000 رول نوار تیپ 16 میلیمتری هزار متری 5 سوراخه، حداکثر فشار قابل تحمل 2 اتمسفر و هر 20 سانتی متر دارای خروجی استان قزوین 1403/01/26 رجوع به آگهی
7830917 مناقصه 3 عنوان مناقصه شامل : پروژه بهسازی روکش آسفالت - اجرای پروژه فاز اول طراحی و خرید و اجرای تجهیزات آبیاری تحت فشار ورینگ شهری - پروژه همسطح سازی و بهسازی کفپوش پیاده روها استان تهران 1403/01/25 رجوع به آگهی
7830403 مناقصه پروژه رفع نقص و عملیات تکمیلی شبکه های فرعی آبیاری اراضی دشت استان کرمانشاه 1403/01/25 1403/02/01
7830108 مناقصه عمومی یک مرحله ای جداسازی اب فضای سبز از اب شرب استان کرمان 1403/01/25 1403/01/27
7821721 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای بروز رسانی سیستم آبیاری قطره ای منطقه جنگلکاری منطقه هشت بهشت شهر جدید سهند استان آذربایجان شرقی 1403/01/20 1403/01/27
7818678 مناقصه تکمیل پروژه آبیاری تحت فشار کلاسیک ثابت اراضی کشاورزی به متراژ حدود 150 هکتار پیرامون زندان قزلحصار و ندامتگاه مرکزی استان البرز 1403/01/20 رجوع به آگهی
7818512 مناقصه 4 ردیف مناقصه شامل : عملیات اجرائی مربوط به پروژه خرید حمل، نصب و راه اندازی تکمیل نواقص آسانسورهای پروژه 658 واحدی - - عملیات اجرایی مربوط به بروز رسانی سیستم آبیاری قطره ای و.. استان آذربایجان شرقی 1403/01/20 1403/01/27
7816334 مناقصه خرید و حمل مخزن و پمپ جهت عرصه های فضای سبز مناطق دهگانه توسعه حفظ و نگهداری شبکه آبیاری فضای سبز استان البرز 1403/01/19 1403/02/12
7814830 مناقصه خرید و حمل مخزن و پمپ جهت عرصه های فضای سبز مناطق 10 گانه استان البرز 1403/01/19 1403/02/12
7814302 مناقصه خرید و نصب و راه اندازی سه دستگاه فیلتراسیون تمام اتوماتیک تمام استیل اسکرین به همراه سیستم تزریق کود استان زنجان 1403/01/19 1403/01/26
7814270 مناقصه 4 ردیف مناقصه شامل : 1- عملیات اجرائی مربوط به پروژه خرید حمل ، نصب و راه اندازی تکمیل نواقص آسانسورهای 2- عملیات اجرائی مربوط به پروژه خرید حمل ، نصب و راه اندازی تکمیل نواقص آسانسورهای پروژه... استان آذربایجان شرقی 1403/01/19 1403/01/27
7813196 مناقصه خرید و حمل مخزن و پمپ جهت عرصه های فضای سبز دهگانه از توسعه حفظ و نگهداری شبکه آبیاری فضای سبز استان البرز 1403/01/19 1403/01/30
7812569 مناقصه اجرای پروژه فاز اول طراحی و خرید و اجرای تجهیزات آبیاری تحت فشار و رینگ شهری استان تهران 1403/01/18 1403/02/01
7811366 مناقصه 3 عنوان شامل: پروژه بهسازی روکش آسفالت - اجرای پروژه فاز اول طراحی و خرید و اجرای تجهیزات آبیاری - پروژه همسطح سازی و بهسازی کفپوش استان تهران 1403/01/18 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 482