مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
Rehabilitation /repair to damaged water pipeline , Provision underground reservoir and pump house ,... 1399/01/11 رجوع به آگهی
Rehabilitation of water pumping station of irrigation project 1399/01/11 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻤﺒﺮان ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ آب ﺷﺮب ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺮﺟﻨ... 1399/01/10 1399/01/20
Installation of drinking water filtration plant 1399/01/11 رجوع به آگهی
Supply of pumps , dc variable source test set , air conditioning systems , tyres for mobile crane 1399/01/06 رجوع به آگهی
خرید ممبران مورد نیاز تصفیه خانه آب شرب 1398/12/28 رجوع به آگهی
خرید ممبران مورد نیاز تصفیه خانه آب شرب 1398/12/28 رجوع به آگهی
Providing Chlorinated Water 1398/12/28 رجوع به آگهی
Provision of converting 17 producers to water injection wells service 1398/12/28 رجوع به آگهی
Installation of Drinking Water Filtration Plant (Simple/UF (Ultra Filtration) 1398/12/27 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 843