مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5597441 مناقصه فراخوان شناسایی سرمایه گذار تامین مالی احداث بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر 1401/05/27 رجوع به آگهی
5597438 مناقصه فراخوان شناسایی سرمایه گذار تامین مالی احداث بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر 1401/05/27 رجوع به آگهی
5597428 مناقصه عملیات ساماندهی رودخانه - برداشت و حمل رسوبات رودخانه 1401/05/27 رجوع به آگهی
5597362 مناقصه تامین مالی، احداث و بهره برداری بخشی از تاسیسات فاضلاب 1401/05/27 رجوع به آگهی
5597285 مناقصه لوله گذاری آب منطقه کارگاهی شهر 1401/05/27 رجوع به آگهی
5597282 مناقصه فراخوان شناسایی سرمایه گذار تامین مالی احداث بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر 1401/05/27 رجوع به آگهی
5597280 مناقصه فراخوان شناسایی سرمایه گذار تامین مالی احداث بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر 1401/05/27 رجوع به آگهی
5597261 مناقصه لوله گذاری فاضلاب باقیمانده ورودی و خروجی ایستگاه پمپاژ 1401/05/27 رجوع به آگهی
5597258 مناقصه فراخوان شناسایی سرمایه گذار تامین مالی احداث تاسیسات فاضلاب شهر 1401/05/27 رجوع به آگهی
5597179 مناقصه ساخت مخزن 500 مترمکعبی 1401/05/27 1401/06/01
5597085 مناقصه احداث مجتمع آبرسانی 1401/05/27 1401/05/31
5597069 مناقصه احداث مجتمع آبرسانی 1401/05/27 1401/05/31
5596802 مناقصه انجام خدمات نگهداری و بهره برداری از 25 مخزن زمینی و 15 مخزن هوایی مخزن آب شرب امور آبرسانی 1401/05/27 1401/06/02
5596797 مناقصه انجام خدمات نگهداری و بهره برداری از 53 باب مخزن آب شرب و چاههای مربوطه و نگهداری و بهره برداری از ایستگاه های پمپاژ 1401/05/27 رجوع به آگهی
5596650 مناقصه احداث و تکمیل کارهای باقیمانده تاسیسات مشترک مجتمع پرورش میگو 1401/05/27 1401/05/31
5596586 مناقصه عملیات لوله گذاری 1401/05/27 1401/06/14
5596415 مناقصه انجام خدمات مشاوره های (بازرسی فنی و کنترل اجناس) 1401/05/27 1401/05/29
5596400 مناقصه ارزیابی عملکرد سامانه های زهکش های زیرزمینی شبکه آبیاری و زهکشی 1401/05/27 رجوع به آگهی
5596355 مناقصه اجرای شبکه و انشعابات فاضلاب محدوده تلمبه خانه 1401/05/27 1401/06/05
5596353 مناقصه عملیات اصلاح شبکه توزیع آب شرب شهرک 1401/05/27 1401/06/05
صفحه 1 از 8879