مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تهیه مصالح،لوله گذاری و احداث مخازن مربوطه 1400/09/11 1400/09/18
مناقصه تهیه دال بتنی جهت پوشش سیلبند 1400/09/11 1400/09/18
مناقصه احداث مخزن بتنی 1400/09/11 1400/09/20
مناقصه خرید و لوله گذاری مجموعه شبکه داخلی 1400/09/11 1400/09/20
مناقصه خرید و لوله گذاری 1400/09/11 1400/09/20
مناقصه خرید و لوله گذاری 1400/09/11 1400/09/20
مناقصه خرید و لوله گذاری مجموعه هفت آسیاب 1400/09/11 1400/09/20
مناقصه خرید دریچه کامپوزیت سیمانی با فریم چدنی با بارترافیکی ۴۰ تن-GG۴۰ 1400/09/11 1400/09/17
مناقصه وصول مطالبات در بخش شهری و روستایی 1400/09/11 1400/09/20
مناقصه عملیات اجرایی حفاری، لوله گذاری و آزمایش پمپاژ یک حلقه چاه به روش دورانی ضربه ای 1400/09/11 رجوع به آگهی
مناقصه ایجاد تأسیسات آبزدایی از میعانات دریافتی 1400/09/11 1400/09/30
مناقصه تجهیز چاه آهکی 1400/09/11 1400/09/17
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید،بارگیری و حمل و تخلیه لوله های فولادی و اجرای پوشش داخلی و خارجی 1400/89 نوبت دوم 1400/09/11 1400/09/17
مناقصه تکمیل مخزن 1400/09/11 1400/09/20
مناقصه واگذاری پروژه لایروبی مخزن سد 1400/09/11 رجوع به آگهی
مناقصه اصلاح شبکه فاضلاب خیابان - باقیمانده شبکه فاضلاب - باقیمانده شبکه جمع آوری و خط انتقال فاضلاب شهر - اجرای خط انتقال فاضلاب 1400/09/11 رجوع به آگهی
مناقصه بهره برداری، نگهداری و رفع اتفاقات انشعابات، شبکه جمع آوری، خطوط انتقال ایستگاه های پمپاژ فاضلاب شهر 1400/09/11 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای شبکه و نصب انشعاب 10 کیلومتری فاضلاب 1400/09/11 رجوع به آگهی
مناقصه بهره برداری، نگهداری و رفع اتفاقات انشعابات، شبکه جمع آوری، خطوط انقال فاضلاب شهرها 1400/09/11 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری : - انجام خدمات نظارت بر پروژه های آبرسانی و فاضلاب شهرستان های- نظارت بر پروژه های آبرسانی و فاضلاب شهرستان ها- خرید لوله پلی اتیلنی 255 میلیمتر - خرید 2000 دستگاه کنتور آب 1400/09/11 1400/09/13
صفحه 1 از 7816