مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید لاستیک و تجهیزات از نوع کلاس A و نصب و راه اندازی و آموزش پرسنل 1398/02/05 1398/02/11
واگذاری عملیات آبخیزداری در حوزه سد 1398/02/04 1398/02/11
عملیات آبخیزداری در حوزه سد 1398/02/04 1398/02/11
عملیات آبخیزداری 1398/02/04 1398/02/04
خرید لاستیک و تجهیزات از نوع کلاس A و نصب و راه اندازی و آموزش پرسنل بهره بردار سد لاستیکی و ... 1398/02/04 1398/02/11
عملیات توسعه پیوسته سد باطله به منظور ساماندهی دپوی باطله و ذخیره و بازگردانی پساب کارخانه 1398/02/03 رجوع به آگهی
Repairs to Storm water drain from sewage pump houses 1398/02/03 1398/02/13
پایدارسازی ترانشه های کانال اصلی و ایستگاه های پمپاژ و کارهای باقیمانده اراضی شبکه ساحل چپ پایاب و ع... 1398/01/31 1398/02/04
واگذاری پروژه فاز دوم ساماندهی و احداث کانال جمع آوری و دفع آبهای سطحی 1398/02/02 1398/02/16
واگذاری ادامه اجرای دیوار حفاظتی رودخانه 1398/01/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 520