مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجرای عملیات دستمزدی سازه آبگیر تونل ورودی پروژه 1397/11/02 1397/11/06
بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی 1397/11/02 1397/11/06
واگذاری پروژه لایروبی و ساماندهی رودخانه 1397/11/01 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی 1397/11/01 1397/11/06
عملیات اجرای عملیات کانال بتنی 1397/10/29 1397/11/02
Rehabilitation of Rural Drainage Schemes 1397/10/30 1397/11/26
تهیه، تامین، جابجایی و نصب تجهیزات ایستگاه های فیلتراسیون شبکه فرعی آبیاری و زهکشی 1397/10/30 1397/11/03
تهیه، تامین، جابجایی و نصب تجهیزات ایستگاه های فیلتراسیون شبکه فرعی آبیاری و زهکشی 1397/10/29 1397/11/03
اجرای عملیات کانال بتنی 1397/10/29 1397/11/02
Agriculture Maintenance Outsourcing Project 1397/10/29 1397/11/21
صفحه 1 از 497