مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای ساماندهی بستر و حریم رودخانه ها و مسیل ها در محدوده شهر 1398/11/29 1398/12/08
واگذاری: ـ خدمات اداری و بهره برداری شرکت ـ حراست از اماکن و تاسیسات ـ خدمات نگهداری از تاسیسات 1398/11/29 رجوع به آگهی
انتقال و پخش سیلاب رودخانه کارون به کانون های ریزگرد از طریق نهر 1398/11/29 1398/12/08
اجرای عملیات لوله گذاری کوچه همراه با عرضی های مربوطه 1398/11/29 رجوع به آگهی
واگذاری ساماندهی رودخانه با حفاظت بیولوژیک 1398/11/29 1398/12/06
پروژه اجرای عملیات آبخیزداری 1398/11/29 رجوع به آگهی
ساماندهی رودخانه - ترمیم و بهسازی حوضچه های تغذیه مصنوعی 1398/11/29 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات آبخیزداری در حوزه آبخیز مرگ شهرستان کرمانشاه 1398/11/29 1398/12/04
واگذاری پروژه اجرای عملیات آبخیزداری در حوزه آبخیز 1398/11/29 رجوع به آگهی
تحویل حجمی آب در قالب خدمات بهره برداری ، نگهداری ، کنترل، ایمنی، تعمیرات تاسیسات آبی و حفاظت فیزیکی... 1398/11/29 1398/12/06
صفحه 1 از 650