مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه انجام خدمات گشت و بازرسی و حفاظت از منابع آب در حوزه عملکرد امورهای آب 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه احداث کانال با دیواره بلوکی 1400/01/29 1400/01/31
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات آبخیزداری حوزه آبخیز 1400/02/02
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات آبخیزداری حوزه آبخیز 1400/02/02
مناقصه عملیات اجرایی احداث سازه آبگیر و تنظیم کانال 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه احداث فاز دو کانال اصلی خروجی 1400/01/29 1400/02/15
مناقصه فراخوان انتخاب مشاور - انجام خدمات گشت و بازرسی و حفاظت از منابع اب 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای جدول گذاری پروژه خیابان 1400/01/29 1400/02/07
مناقصه راهبری, تعمیر و نگهداری تاسیسات آبرسانی, اطفاء حریق, آبیاری, فاضلاب و تهویه مطبوع 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای پروژه های عمرانی - پیاده روسازی- تکمیل فاز یک ساماندهی رودخانه 1400/01/29 1400/02/12
مناقصه احداث دیوار حفاظتی رودخانه 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه احداث دیوار حفاظتی مناطق سیل زده سطح شهر 1400/01/29 1400/02/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات آبخیزداری 1400/02/02
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات آبخیزداری 1400/02/02
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات آبخیزداری 1400/02/02
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات آبخیزداری حوزه آبخیز 1400/02/02
مناقصه اجرای عملیات پروژه های آبخیزداری و آبخوانداری استان 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری احداث خیابان 1400/01/29 1400/02/05
مناقصه اجرای کانال سنگی مجاور پارک 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات مرمت و بازسازی شبکه های انتقال آب و آبیاری زهکشی 1400/02/05
صفحه 1 از 1601