مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام کلیه اقدامات مربوط به عملیات انتقال و امحاء/ بازیافت پسماندهای ویژه لجن رنگ و فسفاته 1399/09/12 1399/09/13
Rehabilitation - Landfill 1399/09/12 رجوع به آگهی
انجام کلیه اقدامات مربوط به عملیات انتقال و امحاء/بازیافت لجن تر و خشک فاضلاب صنعتی و آب ماستیک شرکت 1399/09/12 1399/09/13
Project Restore Agriculture Oasis 1399/09/10 رجوع به آگهی
انجام کلیه اقدامات مربوط به عملیات انتقال و امحاء بازیافت پسماندهای ویژه لجن رنگ و فسفاته شرکت 1399/09/10 1399/09/13
مناقصه عمومی دو مرحله ای حد نگاری پلاکهای ثبتی تطبیق و مستند سازی اراضی ملی تا مرحله تثبیت مربوط به... 1399/09/13
واگذاری فعالیتهای اجرایی در دو حوزه حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و واگذاری و نظارت بر اراضی 1399/09/08 1399/09/10
قرارداد واگذاری فعالیت های مربوط به اجرای طرح های تحقیقاتی و پژوهشی و خدمات عمومی و پشتیبانی پژوهشگا... 1399/09/08 رجوع به آگهی
Proposal on Climate-resilient rural communities for the "Climate Promise" Project 1399/09/08 رجوع به آگهی
تحلیل آماری داده های آلودگی هوا 1399/09/08 1399/09/15
صفحه 1 از 296