کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7858202 مناقصه شناسائی پیمانکاران توانمند داخلی جهت احیای زیستگاه گونه های آبزیان بومی استان تهران 1403/01/29 رجوع به آگهی
7853713 مناقصه پروژه مکانیزه نمودن سیستم انبارش و توزیع روانکار در مجموعه آیزوماکس استان اصفهان 1403/01/28 رجوع به آگهی
7840072 مناقصه عملیات اندازه گیری آلاینده های خروجی های محیط زیستی مجتمع توسط آزمایشگاه معتمد استان خوزستان 1403/01/27 رجوع به آگهی
7834543 مناقصه خدمات HSEE (ایمنی، بهداشت محیط زیست و انرژی) و آتش نشانی استان بوشهر 1403/01/26 1403/01/30
7834061 مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات HSEE (ایمنی، بهداشت، محیط زیست و انرژی) و آتش نشانی شهرکهای صنعتی بوشهر دو، ریگ استان بوشهر 1403/01/26 1403/01/30
7830905 مناقصه خدمات مشاوره خدمات مطالعات تعیین حد بستر و حریم و ساماندهی مرحله اول و نقشه برداری 150 کیلومتر از رودخانه استان کهگیلویه و بویراحمد 1403/01/25 رجوع به آگهی
7827161 مناقصه مطالعات مربوط به پاکسازی خاکهای آلوده مواد هیدروکربنی به روش زیست استان بوشهر 1403/01/25 رجوع به آگهی
7823227 مناقصه پاکسازی خاکهای آلوده به مواد نفتی استان اصفهان 1403/01/21 رجوع به آگهی
7814344 مناقصه تهیه طرح و تأمین تجهیزات مقابله با آلودگی های نفتی در کانال آبگیر ورودی نیروگاه استان بوشهر 1403/01/19 1403/01/29
7810851 مناقصه تهیه طرح و تأمین تجهیزات مقابله با آلودگی های نفتی در کانال آبگیر ورودی نیروگاه استان بوشهر 1403/01/18 1403/01/29
7806221 مناقصه Provision of Operation and Maintenance Services for Waste Management and Disposal کشور عراق 1403/01/15 رجوع به آگهی
7805459 مناقصه واگذاری انجام خدمات تشکیل گروه های گشت و حفاظت از منابع آب در محدوده های مطالعاتی استان آذربایجان غربی 1403/01/15 رجوع به آگهی
7804068 مناقصه استفاده از لجن فاضلاب جهت افزایش پایداری خاکهای لسی و کاهش فرسایش آنها در خطوط انتقال لوله های گاز استان استان گلستان 1403/01/15 رجوع به آگهی
7803957 مناقصه انجام امور خدمات کارگری ، حفظ و حراست ابنیه و تاسیسات و خدمات فنی مشاوره ، پشتیبانی و اداری خود استان کردستان 1403/01/15 رجوع به آگهی
7796469 مناقصه امور مربوط به پشتیبانی طرح های تحقیقاتی استان کرمان 1403/01/07 1403/01/14
7794464 مناقصه درخصوص شناسایی پیمانکاران توانمند جهت احیای زیستگاه گونه های آبزیان بومی استان تهران 1403/01/06 رجوع به آگهی
7788867 مناقصه 12مشاوره ای: گشت و بازرسی، کنترل بهره برداری و حفاظت کمی و کیفی منابع، مجاری و تأسیسات آبی استان گلستان 1402/12/27 1402/12/27
7779660 مناقصه تهیه نقشه و تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی (زاعی و باغی) تا مرحله تثبیت استان کرمان 1402/12/23 1402/12/23
7779014 مناقصه اندازه گیری پارامترهای زیست محیطی استان هرمزگان 1402/12/23 رجوع به آگهی
7776121 مناقصه Project of integrated waste management strategy کشور عمان 1402/12/22 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 280