کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7860797 مناقصه ساماندهی مسیل استان سمنان 1403/01/30 1403/02/06
7859436 مناقصه انجام عملیات تکمیل آبگیر تونل انتقال آب از سد تنظیمی استان تهران 1403/01/29 رجوع به آگهی
7858145 مناقصه عمومی یک مرحله ای جدول گذاری،کف پوش ،احداث دیوار وکانال ستگی استان آذربایجان شرقی 1403/01/29 1403/02/08
7857734 مناقصه انجام عملیات تکمیل آبگیر تونل انتقال آب از سد تنظیمی استان تهران 1403/01/29 رجوع به آگهی
7854694 مناقصه عمومی یک مرحله ای واکشی اطلاعات پرونده های امور اراضی و بررسی و رفع نواقص و تکمیل اطلاعات و استخراج آمار از پرونده ها استان فارس 1403/01/28 1403/02/03
7841502 مناقصه احداث کانال جمع آوری و دفع آب های سطحی استان خوزستان 1403/01/28 1403/02/05
7830958 مناقصه احداث سدانحرافی استان مازندران 1403/01/25 1403/01/26
7830851 مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات فیلتراسیون قنوات مدرس و تختی در مجتمع امام خمینی(ره) استان تهران 1403/01/25 1403/01/28
7827422 مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای دیوار سنگی و سیل بند رودخانه چاکه و سطح شهر طبق شرایط و توضیحات پیوست استان سمنان 1403/01/25 1403/02/04
7827171 مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای فاز دوم کانال بتنی دفع سیلاب استان کهگیلویه و بویراحمد 1403/01/25 1403/01/30
7826600 مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه ساماندهی بستر و حریم رودخانه ها و مسیل ها در محدوده شهرواجارگاه استان گیلان 1403/01/21 1403/01/26
7824427 مناقصه احداث سردهنه بتنی مشترک استان مازندران 1403/01/21 1403/01/28
7822063 مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای پروژه خروجی فاضلاب روستا و احداث کانال بلوکی و جدول گذاری روستای شیبانی(غوابش) استان خوزستان 1403/01/21 1403/01/27
7820840 مناقصه انجام عملیات حفاری کانال به طول تقریبی 54 کیلومتر مربوط به پروژه خط لوله انتقال آب در استان استان تهران، استان کرمان 1403/01/20 1403/01/27
7820579 مناقصه عملیات تهیه و تامین و نصب دال های بتنی پیش تنیده بروی کانال ها استان آذربایجان غربی 1403/01/20 1403/01/27
7820422 مناقصه اجرای زهکشی آبهای سطحی شامل اجرای دیواره و کف با سنگ لاش استان همدان 1403/01/20 1403/01/29
7820193 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث سد انحرافی مرزنگو شهرستان آمل استان مازندران 1403/01/20 1403/01/26
7819683 مناقصه احداث کانال سنگی با ملات ماسه و سیمان و دال گذاری استان زنجان 1403/01/20 رجوع به آگهی
7817239 مناقصه عملیات اجرایی حفاری و تزریق گمانه های پرده آببند حفاری و تزریق گمانه ها ،کیسینگ گذاری، حفاری گمانه های تحکیمی اکتشافی و کنترلی استان تهران 1403/01/19 1403/01/25
7816732 مناقصه عملیات اجرایی حفاری و تزریق گمانه های پرده آببند حفاری و تزریق گمانه ها ،کیسینگ گذاری حفاری گمانه های تحکیمی اکتشافی و کنترلی استان تهران 1403/01/19 1403/01/25
صفحه 1 از 924