مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجرای عملیات آبخیزداری (توسعه فضای سبز) - اجرای پروژه های آبخیزداری و آبخونداری 1399/03/08 1399/03/12
احداث فاز اول کانال سیل بر بتنی و ابنیه فنی 1399/03/08 1399/03/17
احداث بند سنگی و ملاتی 1399/03/08 رجوع به آگهی
عملیات تکمیلی ایستگاه پمپاژ و تاسیسات آبگیری سد کوچک مخزنی و بهسازی کانال مسیل شهری 1399/03/08 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات اجرایی خط انتقال آب اصلی، خطوط فرعی و شبکه های توزیع روستایی 1399/03/08 1399/03/13
پروژه اجرای عملیات آبخیزداری در حوزه آبخیز خشکه رود 1399/03/08 1399/03/11
واگذاری تامین مالی، طراحی، تامین کالا، اجرا و یک سال بهره برداری و نگهداری آزمایشی پروژه سامانه مشتر... 1399/03/08 1399/03/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث ومقاوم سزی سیل بند شهر شاوور 1399/03/07 1399/03/10
سرمایه گذاری در طرح سد مخزنی 1399/03/07 رجوع به آگهی
مرمت و بازسازی سد انحرافی و کانال انتقال آب 1399/03/07 1399/03/11
صفحه 1 از 776