مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید مخزن فلزی 1000 متر مکعبی طرح تاسیسات آب ماهشهر 1399/08/08 1399/08/18
واگذاری فاز دوم عملیات اجرایی کانال هدایت روان آبهای سطحی 1399/08/08 رجوع به آگهی
- عملیات مدیریت بهره برداری و نگهداری شبکه آب و خدمات GIS - -عملیات بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب 1399/08/08 رجوع به آگهی
راهبری، بهره برداری، نگهداری، تعمیرات و اصلاح و بازسازی طرح آبرسانی از سد 1399/08/08 رجوع به آگهی
تهیه حمل و تحویل دو دستگاه پمپ لجن کش فاضلابی-تعمیر بازسازی و راه اندازی مخازن فیلتراسیون و ....... 1399/08/08 رجوع به آگهی
تامین 400 دستگاه کنتور آب 1/2 اینچ 160R - آبرسانی به روستا 1399/08/08 رجوع به آگهی
خدمات امور اداری، نگهبانی، انبارداری، مالی، مشترکین، بهره برداری، تاسیسات آب شرب 1399/08/08 1399/08/12
ساماندهی و توسعه محدوده و ساماندهی آبهای سطحی و احداث مسیر دوچرخه در خیابان ها و ... 1399/08/08 رجوع به آگهی
Operations and Maintenance of STP 1399/08/08 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات اجرایی بخش باقیمانده فاز اول شبکه اصلی آبیاری و زهکشی دشت 1399/08/08 1399/08/14
صفحه 1 از 3624