مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری انجام خدمات مهندسی، تامین مصالح و تجهیزات، انجام کارهای ساختمان و نصب و راه اندازی، خرید، حم... 1398/01/31 1398/02/04
خرید سامانه تصفیه آب شهر 1398/02/03 1398/02/04
واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی به بخش غیر دولتی 1398/02/03 1398/02/07
خرید سامانه تصفیه آب شهر 1398/02/03 1398/02/04
خرید سه دستگاه سامانه تصفیه آب 1398/02/03 رجوع به آگهی
عملیات توسعه پیوسته سد باطله به منظور ساماندهی دپوی باطله و ذخیره و بازگردانی پساب کارخانه 1398/02/03 رجوع به آگهی
خرید سامانه تصفیه آب شهر 1398/01/31 1398/02/04
-Construction and Establishment of Micro Hydro Power Stations -MHPS 1398/02/03 1398/02/16
Construction and establishment of Micro Hydro Power Station - MHPS 1398/02/03 1398/02/16
Repairs to Storm water drain from sewage pump houses 1398/02/03 1398/02/13
صفحه 1 از 2319