کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8100181 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تعمیر ، نگهداری و بهره برداری از کلیه تاسیسات تولید ،انتقال ...در شهرهای تکاب، تخت سلیمان، شاهیندژ استان آذربایجان غربی 1403/03/24 1403/03/29
8100018 مناقصه حراست ، نگهداری ، تعمیرات و بهره برداری از تصفیه خانه و تاسیسات خط انتقال قدیم آب به قم و خرید آب تصفیه شده استان قم 1403/03/24 رجوع به آگهی
8099128 مناقصه عملیات تکمیل بند بتنی استان بوشهر 1403/03/24 1403/03/26
8097762 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای خطوط فاضلاب پراکنده در سطح شهر بجنورد ( اولویت اول سال 1403 استان خراسان شمالی 1403/03/23 1403/03/31
8097390 مناقصه عملیات بهره برداری و راهبردی ،نگهداری و تعمیرات تاسیسات و رفع حوادث و اتفاقات شبکه ناحیه استان تهران 1403/03/23 1403/03/30
8097372 مناقصه عملیات بهره برداری و راهبردی ،نگهداری و تعمیرات تاسیسات و رفع حوادث و اتفاقات شبکه،انشعابات خانی آباد استان تهران 1403/03/23 1403/03/30
8097327 مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای ایستگاه پمپاژ مخزن ده هزار متر مکعبی استان تهران 1403/03/23 1403/04/02
8097252 مناقصه انجام عملیات تکمیلی تصفیه خانه فاضلاب روستاها استان تهران 1403/03/23 1403/03/30
8095606 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای احداث مخزن ذخیره 5000 مترمکعبی ، ساختمان نگهبانی ،احداث اتاقک کلرزنی ،احداث دیوار محوطه،محوطه سازی و سایر ک استان تهران 1403/03/23 1403/03/30
8095430 مناقصه عملیات بهره برداری و راهبردی، نگهداری و تعمیرات تأسیسات و رفع حوادث و اتفاقات شبکه ،انشعابات، خطوط انتقال و سایر کارهای اجرایی آب استان تهران 1403/03/23 رجوع به آگهی
8095391 مناقصه عملیات بهره برداری و راهبردی، نگهداری و تعمیرات تاسیسات و رفع حوادث و اتفاقات شبکه، انشعابات، خطوط انتقال و سایر کارهای اجرایی آب استان تهران 1403/03/23 1403/03/30
8095384 مناقصه انتخاب پیمانکار جهت حفر و پمپاژ 4 حلقه چاه آب شرب به روش دورانی همراه با نصب تجهیزات درون چاهی استان تهران 1403/03/23 1403/04/07
8095179 مناقصه انجام عملیات تکمیلی تصفیه خانه فاضلاب روستاها استان تهران 1403/03/23 1403/03/30
8095165 مناقصه واگذاری تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز جهت تکمیل طرح ایجاد تاسیسات فاضلاب متمرکز شهرها استان تهران 1403/03/23 رجوع به آگهی
8094766 مناقصه 3 عنوان شامل: خرید، بارگیری، حمل و باراندازی لوله پلی اتیلن تک جداره به قطر 63 تا 355 میلیمتر با فشار کاری 10 تا 16 بار - تعمیر، نگهداری و بهره برداری از کلیه تاسیسات تولید، انتقال، ذخیره، توزی... استان آذربایجان غربی 1403/03/23 1403/03/27
8094757 مناقصه واگذاری خرید و اجرای بخشی از شبکه جمع آوری و نصب انشعابات فاضلاب مربوطه به همراه وصول درآمد حاصل از آن استان فارس 1403/03/23 1403/03/29
8094495 مناقصه واگذاری 17 ردیف مناقصه شامل زیرسازی و آسفالت معابر - اجرای عملیات پروژه احداث ورزشی در پارک جنگلی - اجرای عملیات پروژه تکمیل مخزن ذخیره آب - خرید تجهیزات ترافیکی - اجرای عملیات پروژه احداث پل... استان تهران 1403/03/23 رجوع به آگهی
8094440 مناقصه احداث مخزن 5000 مترمکعبی، ساختمان نگهبانی، احداث اتاقک کلرزنی، احداث دیوارمحوطه، محوطه سازی و سایر کارهای ابلاغی استان تهران 1403/03/23 1403/03/30
8094383 مناقصه واگذاری قرائت کنتور و توزیع صورتحساب استان گیلان 1403/03/23 1403/03/26
8094325 مناقصه 2 عنوان مناقصه شامل : - حفاری و نصب انشعابات آب و فاضلاب شهر - تعمیر نگهداری و بهره برداری از کلیه تاسیسات تولید، انتقال ، ذخیره ، توزیع ، انشعابات آب شرب و سایر امورات استان آذربایجان غربی 1403/03/23 1403/03/23
صفحه 1 از 3672