مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
ساحل سازی رودخانه 1398/06/03 1398/06/09
خدمات پیمانکاری جهت عملیات اجرائی پروژه های آبرسانی روستاها 1398/05/31 رجوع به آگهی
تهیه مصالح و اجرای مخزن 1000 مترمکعبی و ساختمان فیلتراسیون - تهیه مصالح و اجرای زمین ورزشی روباز -... 1398/06/03 1398/06/12
واگذاری کلیه فعالیتهای نگهداری، امداد و تعمیرات حوادث شبکه توزیع و انشعابات آب 1398/06/03 1398/06/09
عملیات اجرایی سامان دهی و حفاظت ترانشه 1398/06/03 رجوع به آگهی
Comprehensive Annual maintenance contract for Automated Pump Houses and centralized SCADA system 1398/06/03 رجوع به آگهی
آبخیزداری احداث سازه های پخش سیلاب با سرریزهای سنگ و ملات 1398/06/03 1398/06/09
اصلاح و بازسازی، تعمیرات، حفاظت، بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب و فاضلاب روستاها 1398/06/03 1398/06/07
Construction of Sewage Treatment Plant 1398/06/03 رجوع به آگهی
راهبری، تعمیر، نگهداری و بهره بردرای از انشعابات، شبکه های جمع آوری و انتقال و تاسیسات فاضلاب در محد... 1398/06/03 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2531