مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تامین کالا و عملیات اجرایی مقاوم سازی و انشعاب از کف مخزن آب ایستگاه پمپاژ لسانی شهر 1398/07/21 1398/08/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای یک مرحله ای تامین کالا و تکمیل شبکه توزیع آب 1398/07/21 1398/08/06
واگذاری عملیات اجرایی شبکه فاضلاب محله ـ اجرای عملیات لوله گذاری شبکه فاضلاب 1398/07/21 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات اجرایی پروژه های آبرسانی روستا 1398/07/20 1398/07/23
تامین اب شرب 1398/07/21 1398/07/25
اجزای نمک زدایی و حذف کدورت آب توسط فناوری های جدید الکترودیالیز و سرامیک 1398/07/21 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات مربوط به انجام وصول بدهی های معوقه اقساط هزینه های برقراری انشعابات امور آب و فاضلاب 1398/07/21 رجوع به آگهی
تعمیر و نگهداری شبکه جمع آوری ، انشعابات و خطوط انتقال فاضلاب 1398/07/21 1398/07/28
راهبری ، کنترل فرایند، بهره برداری و نگهداری از تجهیزات و تاسیسات تصفیه خانه فاضلاب شهر 1398/07/21 رجوع به آگهی
واگذاری راهبری، کنترل فرآیند، بهره برداری و نگهداری از تجهیزات و تاسیسات تصفیه خانه فاضلاب شهر 1398/07/21 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2643