مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
عملیات مدیریت مصرف و کاهش هدر رفت با انجام عملیات نگهداری ، تعمیرات ، بازسازی شبکه روستاها 1398/10/29 1398/11/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات مدیریت مصرف و کاهش هدر رفت با انجام عملیات نگهداری ، تعمیرات ، بازسا... 1398/10/29 1398/11/03
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای لوله گذاری فاضلاب بطول 4945 متر در گلشهر ( اولویت... 1398/10/29 1398/11/03
واگذاری اجرای عملیات لوله گذاری فاضلاب به طول 4945 متر 1398/10/29 1398/11/03
واگذاری اقدامات تامین مالی، مطالعه و طراحی، ساخت و ایجاد بهره برداری و نگهداری از طرح آبرسانی به مصا... 1398/10/29 رجوع به آگهی
مقاوم سازی ایستگاههای پمپاژ - دمباغ (میربگ) - تعمیر و نگهداری - آبرسانی سیار - خرید الکترو پمپ شناور 1398/10/29 1398/11/09
پروژه آبرسانی به روستاها و پروژه آبرسانی به مجتمع ها 1398/10/29 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه اجرای سیستم تله متری و کنترل از راه دور مجتمع 1398/10/28 رجوع به آگهی
پروژه های آبرسانی (اصلاح و بازسازی ـ آبرسانی) 1398/10/29 رجوع به آگهی
نگهداری تعمیرات بازسازی شبکه و کاهش هدررفت روستاها و خرید و لوله گذاری و کف شکنی چاه 1398/10/29 رجوع به آگهی
صفحه 2 از 2894