کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7858254 مناقصه واگذاری انتخاب مشاور خرید خدمات مشاوره مربوط به:مطالعات انجام خدمات نقشه برداری آبرسانی استان آذربایجان شرقی 1403/01/29 1403/02/04
7857996 مناقصه تهیه فهرست کوتاه مشاوران برای انجام برونسپاری خدمات حفاظت و نظارت بر بهره برداری استان زنجان 1403/01/29 رجوع به آگهی
7857903 مناقصه خرید خدمات مشاور استان تهران 1403/01/29 1403/02/05
7857221 مناقصه انجام مطالعات مرحله اول طرح فاضلاب روستاهای بخش کن استان تهران 1403/01/29 1403/02/05
7856965 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی طراحی، ساخت، تهیه و خرید، حمل، نصب، آزمایش و راه اندازی، بهره برداری و تضمین عملکرد تصفیه خانه فاضلاب خرگوش دره به روشEPC استان تهران 1403/01/29 1403/02/05
7855869 مناقصه بررسی مشکلات مربوط به مصارف آب استان تهران 1403/01/29 رجوع به آگهی
7853686 مناقصه عمومی دو مرحله ای طراحی و ایجاد سامانه هشدار سیل در کشور (فاز2) استان تهران 1403/01/28 1403/02/03
7840704 مناقصه شناسایی سرمایه گذار در زمینه نشت یابی استان فارس 1403/01/27 رجوع به آگهی
7838823 مناقصه نظارت بر بهره برداری شبکه جمع آوری و تصفیه خانه های فاضلاب تاسیسات آبرسانی استان اصفهان 1403/01/27 1403/02/01
7838146 مناقصه دعوت به منظور تهیه فهرست کوتاه مشاوران برای انجام برونسپاری خدمات حفاظت و نظارت بر بهره برداری از منابع و مجاری استان زنجان از کلیه شرکتهای دارای گواهی رتبه بندی در پایه (3) رشته سدسازی یا حفاظ... استان زنجان 1403/01/27 رجوع به آگهی
7836136 مناقصه نظارت بر بهره برداری شبکه جمع آوری و تصفیه خانه های فاضلاب ، تاسیسات آبرسانی و ایستگاه های آتش نشانی درشهرک ها ونواحی صنعتی استان اصفهان 1403/01/27 1403/02/01
7834485 مناقصه خدمات مشاوره خدمات مطالعات تعیین حد بستر و حریم و ساماندهی استان کهگیلویه و بویراحمد 1403/01/26 رجوع به آگهی
7834372 مناقصه خدمات تعیین حد بستر و حریم و ساماندهی مرحلول و نقشه برداری 150 کیلومتر از رودخانه های استان در حوضه رودخانه زهره و جراحی استان کهگیلویه و بویراحمد 1403/01/26 1403/01/30
7834062 مناقصه خرید خدمات مشاوره به روش تعرفه انجام خدمات مشاوره مرحله سوم نظارت کارگاهی و عالیه و نظارت در دوره تضمین پروژه عملیات اجرایی ترمیم و مرمت قطعه اول کانال سرخه حصار باروتکوبی به طول 1280 متر استان تهران 1403/01/26 1403/02/05
7833901 مناقصه طراحی، تامین و نوسازی سیستم تزریق آب استان تهران 1403/01/26 رجوع به آگهی
7830905 مناقصه خدمات مشاوره خدمات مطالعات تعیین حد بستر و حریم و ساماندهی مرحله اول و نقشه برداری 150 کیلومتر از رودخانه استان کهگیلویه و بویراحمد 1403/01/25 رجوع به آگهی
7827763 مناقصه واگذاری خدمات مدیریت طرح (MC) مشاور مهندسی طرح های مطالعاتی و پروژه های اجرایی استان تهران، استان هرمزگان 1403/01/25 رجوع به آگهی
7827496 مناقصه طراحی، تامین و نوسازی سیستم تزریق آب مجتمع نفتی سلمان استان تهران 1403/01/25 رجوع به آگهی
7826687 مناقصه نتیجه ارزیابی فنی انجام خدمات مشاور کارفرما برای پروژه احداث تصفیه خانه استان تهران 1403/01/21 رجوع به آگهی
7825551 مناقصه خدمات طراحی نظارت کارگاهی و عالیه برخی از پروژه های منطقه ویژه استان تهران 1403/01/21 1403/01/27
صفحه 1 از 792