مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری حجمی-زمانی اداره امور بهره برداری, نگهداشت و تعمیرات تاسیسات تصفیه خانه 1398/04/05 رجوع به آگهی
مرمت و نگهداری از کانال انتقال ، ایستگاه پمپاژ بند انحرافی و شبکه آبیاری و زهکشی 1398/04/04 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات تجهیز و تکمیل تصفیه خانه فاضلاب و شبکه فاضلاب شهرک صنعتی 1398/04/05 1398/04/09
خرید تجهیزات سیستم مهار ضربه قوچ تصفیه خانه آب 1398/04/05 1398/04/09
احداث، نصب، راه اندازی و بهره برداری آزمایشی از سیستم استحصال آب از پساب تصفیه خانه فاضلاب شهرک به ظ... 1398/04/05 رجوع به آگهی
لیست کوتاه طراحی و احداث مدول دوم و تکمیل مدول اول تصفیه خانه فاضلاب شهرها 1398/04/05 رجوع به آگهی
احداث حوضچه های بتنی باقیمانده طرح انتقال آب از تصفیه خانه آب 1398/04/05 رجوع به آگهی
مرمت و نگهداری از کانال انتقال ، ایستگاه پمپاژ بند انحرافی و شبکه آبیاری و زهکشی 1398/04/05 1398/04/13
Supply and Installation of Solar System Water Pump & Spare Solar System Water Pumps 1398/04/05 1398/04/26
اجرای عملیات کارهایی سازه ای ایستگاه پمپاژ فاضلاب ـ محوطه سازی و اسفالت ایستگاه پمپاژ 1398/04/05 1398/04/05
صفحه 1 از 1615