مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
Rehabilitation /repair to damaged water pipeline , Provision underground reservoir and pump house ,... 1399/01/11 رجوع به آگهی
Rehabilitation of water pumping station of irrigation project 1399/01/11 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻤﺒﺮان ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ آب ﺷﺮب ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺮﺟﻨ... 1399/01/10 1399/01/20
Installation of drinking water filtration plant 1399/01/11 رجوع به آگهی
Rehabilitation - Sewage Network 1399/01/09 رجوع به آگهی
Construction of Water Network Project 1399/01/07 رجوع به آگهی
قرارداد مخازن و پمپاژ 1399/01/06 رجوع به آگهی
عملیات تعمیر و نگهداری شبکه خطوط لوله و ایستگاه های پمپاژ آب خام 1399/01/06 1399/01/19
Water Network و Rehabilitation of Water Network and Booster Pump Station 1399/01/05 رجوع به آگهی
water treatment plant 1399/01/05 1399/01/11
صفحه 1 از 1882