مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
عملیات نگهداری تعمیرات بازسازی شبکه ، مدیریت مصرف ،کاهش هدر رفت و تامین آب در روستاها 1399/05/16 1399/05/28
فراخوان ارزيابي کيفي عمليات بهره برداری ، نگهداری و حفاظت سد حاجیلر چای 1399/05/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات تصفیه خانه فاضلاب اراک 1399/05/22
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر و بازسازی سیستم های تله متری و مانیتورینگ سطح استان 1399/05/25
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای عملیات احداث حوضچه بتنی باقیمانده از طرح انتقال آ... 1399/05/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه ، نصب و راه اندازی 4 دستگاه پمپ دو مکشه تصفیه خانه آب شهید نظری کرمانش... 1399/05/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مخزن هوایی ساختمان آب شیرین کن ودیوار محوطه تاسیسات روستای ده نمک شهر... 1399/05/20
عملیات نگهداری تعمیرات بازسازی شبکه مدیریت مصرف کاهش هدر رفت و تامین آب 1399/05/16 رجوع به آگهی
عملیات جمع آوری و هدایت شیرابه محل دفن زباله 1399/05/16 1399/05/21
بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی 1399/05/16 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1990