مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله ای فراخوان عمومی انتخاب پیمانکار جهت پروژه تجهیز ، تک... 1399/01/09 1399/01/17
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تعمیرات اساسی اسکله بندر تیاب 1398/12/28 1399/01/19
احداث بازوی اصلی موج شکن و جمع آوری بازوی فرعی 1398/12/27 1399/01/10
تعمیرات اساسی اسکله بندر 1398/12/27 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای راهبری پایانه مسافری خلیج فارس 1398/12/26 1399/01/07
ارائه خدمات راهبری پایانه مسافری 1398/12/26 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه احداث بازوی اصلی موج شکن و جمع آوری بازوی فرعی قدیمی بندر 1398/12/26 رجوع به آگهی
PROCUREMENT OF SUPPLY, DELIVERY AND FITTING OF RADIAL PISTON HYDRAULIC MOTORS FOR WINCH DRIVE OF DRE... 1398/12/25 رجوع به آگهی
پروژه احداث بازوی اصلی موج شکن و جمع آوری بازوی فرعی قدیمی بندر شامل عملیات سنگی: احداث موج شکن جدید... 1398/12/25 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه احداث بازوی اصلی موج شکن و جمع آوری بازوی فرعی قدیمی بندر 1398/12/25 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 348