کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7855586 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای سرویس،نگهداری،تعمیرات جاری و اساسی تجهیزات خشکی بندر لنگه و بنادر تابعه استان هرمزگان 1403/01/28 1403/02/05
7842907 مناقصه انجام استخراج، تفکیک ،دپو، بارگیری حمل و استقرار سنگ شامل مغزه، فیلتر ، آرمور و مترس استان تهران 1403/01/28 رجوع به آگهی
7842879 مناقصه واگذاری مناقصه انتخاب پیمانکار سند بلاست و رنگ آمیزی استان تهران، استان خوزستان 1403/01/28 رجوع به آگهی
7842876 مناقصه لوله کشی سازه در حال ساخت یک فروند شناور تانکر با ظرفیت حمل 800 تن استان تهران، استان خوزستان 1403/01/28 1403/02/08
7839000 مناقصه خرید خدمات مشاوره با موضوع مطالعات زیرساخت اراضی استان مازندران 1403/01/27 1403/02/01
7835600 مناقصه خرید قطعات ضروری جهت بروز رسانی تجهیزات طرح توسعه بندر استان سیستان و بلوچستان 1403/01/26 1403/02/01
7835590 مناقصه خرید قطعات ضروری جهت بروز رسانی تجهیزات طرح توسعه بندر استان سیستان و بلوچستان 1403/01/26 1403/02/01
7834533 مناقصه مشاوره مطالعات تکمیل محدوده اراضی موجود استان بوشهر 1403/01/26 1403/02/01
7834361 مناقصه واگذاری بازنگری طراحی و خدمات مرحله سوم (نظارت عالیه و کارگاهی) تکمیل تاسیسات زیربنایی مجتمع بندری استان بوشهر 1403/01/26 1403/02/01
7832533 مناقصه تجدید مطالعات زیر ساخت اراضی شرقی بندر ایر آباد ( 56-1402 ) استان مازندران 1403/01/26 1403/02/01
7831262 مناقصه عملیات سرمایه گذاری در ساخت اجاره و بهره برداری از تجهیزات تفریحی مجموعه اسکله قایقرانی قایق های برقی استان اصفهان 1403/01/25 1403/01/30
7831069 مناقصه خدمات مشاوره مطالعات تکمیل محدوده اراضی استان بوشهر 1403/01/25 1403/02/01
7830430 مناقصه خرید قطعات ضروری جهت بروز رسانی تجهیزات طرح توسعه بندر چابهار استان سیستان و بلوچستان 1403/01/25 1403/02/01
7829766 مناقصه واگذاری بازنگری طراحی و خدمات مرحله سوم (نظارت عالیه و کارگاهی) تکمیل تاسیسات زیربنایی استان بوشهر 1403/01/25 1403/02/01
7827544 مناقصه مطالعات تکمیل محدوده اراضی موجود در طرح توسعه مجتمع بندری نگین و دیوار پیرامونی استان بوشهر 1403/01/25 1403/02/01
7827400 مناقصه بازنگری طراحی و خدمات مرحله سوم (نظارت عالیه و کارگاهی) تکمیل تاسیسات زیربنایی مجتمع بندری نگین استان بوشهر 1403/01/25 1403/02/01
7823947 مناقصه تهیه مصالح، ساخت، حمل و کوبش شمع های بتنی مسلح در پسکرانه اسکله ها استان تهران 1403/01/21 1403/02/01
7823815 مناقصه خرید خدمات مشاوره "سرمایه گذاری در بنادر ایران" استان تهران 1403/01/21 1403/01/29
7823055 مناقصه اجرای عملیات خاکبرداری تهیه و اجرای اساس، زیراساس ، آسفالت و جدول کشی محوطه پسکرانه استان تهران، استان بوشهر 1403/01/21 1403/02/01
7819369 مناقصه خرید خدمات مشاوره نظارت بر ساخت و ساز تامین نگهداری و تعمیرات تجهیزات و ماشین آلات بخش خشکی استان خوزستان 1403/01/20 1403/01/28
صفحه 1 از 340