مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
فراخوان مسابقه طراحی نوار ساحلی شرق 1399/11/06 رجوع به آگهی
پروژه تدوین ضوابط فنی تخصصی تعیین 1399/11/06 1399/11/14
واگذاری تعمیرات اساسی منجر به PMاسکله ها 1399/11/05 1399/11/15
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تهیه،حمل ،نصب،راه اندازی و آموزش یک دستگاه AIS مر... 1399/11/05 1399/11/11
پروژه تهیه، حمل، نصب، راه اندازی و آموزش یک دستگاه AIS مرکز کنترل ترافیک دریایی 1399/11/04 1399/11/11
تدوین ضوابط فنی و تخصصی تعیین یکاء سرمایه گذاری در بنادر شمالی و جنوبی کشور 1399/11/04 1399/11/14
به منظور توسعه و رونق بندر - نسبت به جذب سرمایه گذار و انعقاد قرارداد سرمایه گذاری بهره برداری از پا... 1399/11/02 رجوع به آگهی
به منظور توسعه و رونق بندر - نسبت به جذب سرمایه گذار و انعقاد قرارداد سرمایه گذاری بهره برداری از پا... 1399/11/01 رجوع به آگهی
خرید تجهیزات و اجرای کار اجرایی -اجرای ایستگاه Receiver خط لوله 16 اینچ - ساخت Multi Stage - Mult... 1399/10/29 رجوع به آگهی
بهینه سازی و استانداردهای رایج در فرآیندهای بندری اقدام به طراحی و توسعه سامانه مدیریت عملیات ترمینا... 1399/10/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 100