مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید خدمات مشاوره انجام خدمات مشاوره ای مطالعات مرحله اول و دوم تعمیرات اساسی شبکه های آب بنادر 1397/11/29 1397/12/01
پروژه احداث پایانه نفتی و تاسیسات دریایی 1397/11/28 رجوع به آگهی
Procurement of Floating Craft for Port 1397/11/25 1397/12/09
مطالعات مرحله اول و دوم هدایت سیلاب 1397/11/25 رجوع به آگهی
CONSULTANCY SERVICES FOR DRILLING INSPECTION HOLES AND WATER PUMP TESTING IN DRYDOCK . 1397/11/23 1397/12/27
CONSULTANCY SERVICES FOR GEOTECHNICAL INVESTIGATION IN DRYDOCK. 1397/11/23 1397/12/27
CONSULTANCY SERVICES FOR HYDRODYNAMIC MEASUREMENT SYSTEM IN DRYDOCK 1397/11/23 1397/12/27
CONSULTANCY SERVICES FOR STRUCTURAL HEALTH MONITORING SYSTEM IN DRY DOCK 1397/11/23 1397/12/27
اصلاحیه ارائه خدمات مشاوره و نظارت بر نگهداشت ( نگهداری و تعمیر ) تجهیزات خشکی، دریایی و مخابرات و ا... 1397/11/17 رجوع به آگهی
ارائه خدمات مشاور در زمینه مشاور فنی در زمینه نگهداری و تعمیرات تجهیزات دریایی و نظارت عالیه و کارگا... 1397/11/17 1397/11/29
صفحه 1 از 64