مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تامین منابع آبی پارک محلی 1399/09/06 رجوع به آگهی
قرارداد واگذاری فعالیت های مربوط به اجرای طرح های تحقیقاتی و پژوهشی و خدمات عمومی و پشتیبانی پژوهشگا... 1399/09/06 رجوع به آگهی
اجرای 15 کیلومتر تعویض شبکه آب به همراه 600 فقره انشعاب در محدوده روستاها 1399/09/06 1399/09/12
واگذاری احداث مدول اول تصفیه خانه فاضلاب متمرکز شهرها 1399/09/06 1399/09/16
خرید، حمل، نصب و راه اندازی یک دستگاه آب شیرین کن RO با ظرفیت 100 مترمکعب در شبانه روز به همراه یکسا... 1399/09/06 رجوع به آگهی
انجام عملیات تثبیت بستر محوطه ترانسفورماتورهای ضلع جنوبی ساختمان C800 و بهسازی محوطه هوپرهای واحد شس... 1399/09/06 رجوع به آگهی
انجام عملیات تطبیق و مستند سازی اراضی منابع طبیعی تا مرحله تثبیت 1399/09/06 1399/09/12
تکمیل بخشی از تاسیسات جمع آوری فاضلاب 1399/09/06 1399/09/19
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای حفر یک حلقه چاه آهکی در روستای کنار مالک فراشبند 1399/09/16
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای حفر یک حلقه چاه در شهرک ایثار خرامه 1399/09/16
صفحه 4 از 15174