مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید کنتور آب سرد 1400/01/25 1400/01/31
مناقصه خرید لوازم انشعاب آب به تعداد 2000 دست 1400/01/25 رجوع به آگهی
مناقصه خرید کنتور سه متر مکعبی 1400/01/24 رجوع به آگهی
مناقصه خرید کنتور آب سرد 1400/01/24 1400/01/31
مناقصه تامین و تعویض کنتورهای آب خواب و کم کارکرد مشترکین تحت پوشش 1400/01/24 1400/02/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید محفظه 1/2 pp،محفظه کنتور 1400/01/28
مناقصه خرید لوازم انشعاب آب 1400/01/23 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لوازم انشعاب آب 1400/01/26
مناقصه موضوع:خرید ۴۶۵۰ دستگاه کنتور خانگی ۱/۲ اینچ و ۹۲۲۰ دستگاه کنتور خانگی ۳/۴ اینچ مدل نیمه خشک کلاس R۱۶۰ با قابلیت قرائت از راه دور 1400/01/22 رجوع به آگهی
مناقصه خرید لوله پنج لا و اتصالات رابط توپیچ و روپیچ لوله پنج لایه - اتصالات پلی اتیلن - لوازم انشعاب آب 1400/01/22 1400/01/26
مناقصه خرید 950 عدد کنتور سه متر مکعبی 1400/01/21 رجوع به آگهی
مناقصه خرید950 عدد کنتور سه متر مکعبی 1400/01/21 رجوع به آگهی
مناقصه خرید کنتور آب شرب 1400/01/21 رجوع به آگهی
مناقصه کالیبراسیون کنتورهای هوشمند آب و برق 1400/01/17 رجوع به آگهی
مناقصه - آبرسانی - تجدید - واگذاری فعالیتهای خدمات پشتیبانی مربوط به نگهداری و رفع حوادث تاسیسات آب - خرید کنتور آب شرب - تجدید - سایز 1/2 به تعداد 25080 و سایز 3/4 به تعداد 1468 و سایز 1 اینچ به تعد... 1400/01/17 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات بهره برداری، نگهداری و تعمیرات تاسیسات خطوط اصلی طرح آبیاری - خرید ،بارگیری و تحویل باقیمانده کنتورها فلومترهای الکترومغناطیسی طرح آبیاری دشت 1400/01/16 1400/01/17
مناقصه تأمین و نصب و راه اندازی سیستم کنترل از راه دور (RTU) جهت ایستگاههای فلومتر به تعداد 30 ایستگاه 1400/01/16 1400/01/23
مناقصه خدمات پشتیبانی و نگهداری و رفع حوادث شبکه و تاسیسات آب و خرید کنتور آب مشترکین 1400/01/16 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید کنتور آب شرب مشترکین 1/2و 3/4 1400/01/23
مناقصه عملیات بهره برداری، نگهداری و تعمیرات تاسیسات خطوط اصلی طرح آبیاری دشت سیستان A و B و ایستگاههای پمپاژ اصلی و خرید ،بارگیری و تحویل باقیمانده کنتورها فلومترهای الکترومغناطیسی طرح آبیاری دشت ار... 1400/01/15 1400/01/17
صفحه 1 از 223