مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
- خرید 10/000 دستگاه کنتور آب مولتی جت خشک یا نیمه خشک معادل کلاس C با نسبت 160 = Q3/Q1 به قطر 3/4ای... 1399/09/04 رجوع به آگهی
ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه خرید 5000 دستگاه کنتور آب مولتی جت خشک در اقطار 1/2 و 3/4 او یک ا... 1399/08/28 1399/09/08
خرید و حمل کنتور آب به تعداد ۵۳۰۰ دستگاه در سایز ۱و ۳/۴ و ۱/۲ اینچ 1399/08/28 رجوع به آگهی
خرید 5000 دستگاه کنتور آب مولتی جت خشک 1399/08/27 1399/09/08
خرید ۴۰۰۱ دستگاه کنتور آب توربینی خشک کلاس C در سایزهای ۱/۲ ، ۳/۴ و ۱ اینچ 1399/08/27 رجوع به آگهی
خرید 3999 دستگاه کنتور آب توربینی خشک کلاس C در سایزهای ۱/۲ ، ۳/۴ و ۱ اینچ 1399/08/27 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خريد و حمل کنتور آب مورد نیاز در سایز1 و 4/3 و 2... 1399/09/08
خرید و حمل کنتور آب به تعداد ۵۳۰۰ دستگاه در سایز ۱و ۳/۴ و ۱/۲ اینچ 1399/08/27 رجوع به آگهی
Supply of domestic water Meters complete set, with end connectors, long threaded nipples and lockabl... 1399/08/26 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید کلمپ تعمیراتی آزبست -کلمپ تعمیراتی چدن- کلمپ تعمیراتی پلی اتیلن در سای... 1399/09/02
صفحه 1 از 424