مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجرای پروژه حفاری به روش روتاری و آزمایش پمپاژ آب چاه شهرک صنعتی 1399/08/05 1399/08/08
اجرای پروژه حفاری به روش روتاری و آزمایش پمپاژ آب چاه 1399/08/05 1399/08/08
عملیات مربوط به تهیه مصالح و تغییرات الکترو پمپ چاهها و ایستگاه های پمپاژ 1399/08/05 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات مربوط به اجرای حفر دستمزدی چاه روتاری 1399/08/05 رجوع به آگهی
پروژه حفاری یک حلقه چاه آب ناحیه صنعتی 1399/08/03 1399/08/24
هدایت آبهای سطحی و انجام عملیات عمرانی و تاسیساتی مرتبط به آن - 1399/08/01 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای آبرسانی مجتمع فجر-نوارمرز عملیات اجرایی حفر و لوله گذاری چاه عمیق به عمق 31... 1399/08/05
آبرسانی مجتمع عملیات اجرایی حفر و لوله گذاری چاه عمیق به عمق ۳۱۹ متر در محدوده روستای 1399/07/30 رجوع به آگهی
انتخاب مجری طرح مرتع بلامعارض برای اجراء طرح مرتعداری 1399/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای عملیات رفع دفرمگی، بریدگی و یا گسیختگی لوله‌ جدار... 1399/08/01
صفحه 1 از 957