کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7882773 مناقصه عمومی یک مرحله ای حفاری و نصب انشعابات آب و فاضلاب شهرهای سردشت ، ربط ، میر آباد و نلاس استان آذربایجان غربی 1403/02/04 1403/02/08
7882526 مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات لایروبی و حفاری چاههای جاذب استان اصفهان 1403/02/04 1403/02/13
7880315 مناقصه عملیات لایروبی و حفاری چاه های جاذب استان اصفهان 1403/02/04 1403/02/13
7879798 مناقصه حفاری و لوله کشی آب برای اصلاح شبکه آب استان مازندران 1403/02/04 1403/02/13
7878815 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه های غیر مجاز و توقیف دستگاه های حفاری غیر مجاز در سراسر استان بوشهر استان بوشهر 1403/02/04 1403/02/06
7878526 مناقصه پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه های غیر مجاز و توقیف دستگاه های حفاری غیر مجاز استان بوشهر 1403/02/04 1403/02/06
7876350 مناقصه 4 عنوان مناقصه شامل : واگذاری حفر دو حلقه چاه استان تهران 1403/02/03 1403/02/06
7875259 مناقصه دو عنوان مناقصه شامل :حفر دو حلقه چاه عمیق استان قم 1403/02/03 1403/02/09
7875132 مناقصه اجرای عملیات حفاری,لوله گذاری آزمایش پمپاژ و فونداسیون پنج حلقه چاه عمیق استان البرز 1403/02/03 1403/02/08
7871643 مناقصه واگذاری شامل 4 مورد حفر دو حلقه چاه استان تهران 1403/02/02 1403/02/06
7870596 مناقصه اجرای عملیات حفاری,لوله گذاری آزمایش پمپاژ و فونداسیون پنج حلقه چاه عمیق به روش روتاری استان البرز 1403/02/02 1403/02/08
7870086 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات حفر دو حلقه چاه آب شرب با تهیه لوله جداردر سطح شرکت آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران بخش 9 استان تهران 1403/02/02 1403/02/06
7870069 مناقصه حفاری 2حلقه چاه در سطح شرکت (بخش هشتم) استان تهران 1403/02/02 1403/02/06
7870067 مناقصه حفر دو حلقه چاه ( بخش دهم) استان تهران 1403/02/02 1403/02/06
7870062 مناقصه عملیات حفر دو حلقه چاه آب شرب با تهیه لوله جداردر سطح شهرستان استان تهران 1403/02/02 1403/02/06
7869993 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای حفاری , لوله گذاری , آزمایش پمپاژ و فونداسیون پنج حلقه چاه عمیق به روش روتاری استان البرز 1403/02/02 1403/02/08
7869470 مناقصه 4 عنوان مناقصه شامل : عملیات حفر چاه ها استان تهران 1403/02/02 1403/02/04
7866157 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای حفاری 2حلقه چاه آب شرب با تهیه لوله جدار در سطح شرکت (بخش پنجم ) استان تهران 1403/02/01 1403/02/04
7866144 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای حفر دو حلقه چاه در سطح شرکت (بخش اول) استان تهران 1403/02/01 1403/02/04
7866142 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای حفر دو حلقه چاه در سطح شرکت (بخش دوم) استان تهران 1403/02/01 1403/02/04
صفحه 1 از 876