مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری خدمات عمومی نظافت و باغبانی مراکز 1399/03/07 1399/03/10
واگذاری خدمات عمومی نظافت و باغبانی مراکز انتقال نفت و مرکز منطقه شمال به صورت حجمی 1399/02/31 1399/03/10
مقاوم سازی مسیر خط 12 اینچ فرآورده 1398/09/27 1398/10/08
مقاوم سازی مسیر خط 12 اینچ 1398/09/19 1398/10/08
غذای کارکنان و مامورین 1398/06/24 1398/06/24
پیمان غذایی کارکنان 1398/06/11 رجوع به آگهی
پیمان غذایی کارکنان 1398/06/03 رجوع به آگهی
پیمان غذایی کارکنان 1398/06/02 رجوع به آگهی
پیمان غذایی کارکنان مرکز انتقال نفت به صورت حجمی 1398/06/02 رجوع به آگهی
پیمان غذایی کارکنان مرکز انتقال نفت به صورت حجمی 1398/05/22 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 26