مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه پیمان غذایی کارکنان 1400/10/29 1400/11/02
مناقصه پیمان غذایی کارکنان مرکز انتقال نفت 1400/10/26 1400/11/02
مناقصه پیمان حجمی حفاظت، نگهبانی و مراقبت 1400/10/04 رجوع به آگهی
مناقصه پیمان حجمی حفاظت، نگهبانی و مراقبت 1400/09/29 رجوع به آگهی
مناقصه پیمان حجمی حفاظت ، نگهبانی و مراقبت منطقه 1400/09/22 رجوع به آگهی
مناقصه پیمان غذایی کارکنان مرکز انتقال نفت 1400/08/23 رجوع به آگهی
مناقصه ایمن سازی کیلومتر350+67 مسیر خط 32 اینچ نفت خام با ساخت دیواربتنی بطول105 متر 1400/08/20 1400/08/28
مناقصه پیمان غذایی کارکنان 1400/08/16 رجوع به آگهی
مناقصه پیمان غذایی کارکنان 1400/08/15 1400/08/22
مناقصه پیمان غذایی کارکنان مرکز انتقال نفت 1400/08/15 1400/08/22
مناقصه پیمان غذایی کارکنان 1400/08/12 رجوع به آگهی
مناقصه ایمن سازی کیلومتر350+67 مسیر خط 32 اینچ نفت خام 1400/08/11 1400/08/28
مناقصه پیمان غذایی کارکنان 1400/08/11 رجوع به آگهی
مناقصه پیمان غذایی کارکنان 1400/08/05 رجوع به آگهی
مناقصه پیمان غذایی کارکنان 1400/08/05 رجوع به آگهی
مناقصه پیمان غذائی کارکنان مراکز انتقال نفت 1400/02/27 1400/03/03
مناقصه پیمان غذائی کارکنان مراکز انتقال نفت 1400/02/22 1400/03/03
مناقصه واگذاری خدمات عمومی نظافت و باغبانی مراکز 1399/03/07 1399/03/10
مناقصه واگذاری خدمات عمومی نظافت و باغبانی مراکز انتقال نفت و مرکز منطقه شمال به صورت حجمی 1399/02/31 1399/03/10
مناقصه مقاوم سازی مسیر خط 12 اینچ فرآورده 1398/09/27 1398/10/08
صفحه 1 از 14