مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجرای کارهای ساختمانی و تأسیساتی پروژه‌ی اسکلت بیمارستان 320 تخت‌خوابی تأمین اجتماعی 1398/07/21 رجوع به آگهی
احداث و تکمیل ساختمان پروژه های ملی از جمله مجتمع های فرهنگی و هنری، موزه هنرهای معاصر، کتابخانه مرک... 1398/07/20 رجوع به آگهی
اجرای کارهای ساختمانی و تأسیساتی 1398/07/15 رجوع به آگهی
سرمایه گذاری پروژه های مجتمع تجاری مسکونی -مجتمع تجاری اداری ایستگاهی قطار شهری-مجتمع مسکونی-پارک آب... 1398/07/15 رجوع به آگهی
اجرای کارهای ساختمانی و تأسیساتی پروژه‌ی اسکلت بیمارستان ۳۲۰ تخت‌خوابی 1398/07/14 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای پروژه مسکونی - آپارتمانی شهرک کوثر شیراز 1398/07/06 1398/07/06
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای پروژه مشارکتی تجاری - مسکونی بلوار آفرینش 1398/07/06 1398/07/06
مشارکت در ساخت ـ برگزاری اجرای پروژه های مشارکتی (مسکونی - تجاری ـ مسکونی - آپارتمانی ـ مسکونی ) 1398/07/03 رجوع به آگهی
مشارکت در ساخت ـ برگزاری اجرای پروژه های مشارکتی (مسکونی - تجاری ـ مسکونی - آپارتمانی ـ مسکونی ) 1398/07/01 رجوع به آگهی
احداث پروژه تجاری و مسکونی 1398/06/03 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7