مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای باند دوم محور یاسوج – سپیدان 1398/09/07 1398/09/17
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای عملیات تکمیلی محور 1398/09/07 1398/09/17
بهسازی محور - عملیات تکمیلی محور - باند دوم محور 1398/09/06 1398/09/17
اجرای پروژه عملیات تکمیلی محور (اصلاح گردنه 1398/09/05 1398/09/12
بهسازی محور و عملیات تکمیلی محور و باند دوم محور 1398/09/05 1398/09/17
واگذاری عملیات اجرایی احداث بند دوم بزرگراه 1398/07/06 1398/07/10
واگذاری عملیات اجرایی احداث باند دوم بزرگراه 1398/07/04 رجوع به آگهی
عملیات اجرایی تکمیل بهسازی و اجرای باقیمانده توپکای بخشهایی از محور 1398/06/11 1398/06/20
اصلاحیه واگذاری ساخت و اجرای دو تقاطع غیر همسطح 1398/01/22 رجوع به آگهی
واگذاری ساخت و اجرای دو تقاطع غیر همسطح 1398/01/20 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4