جهت اطلاع از جدیدترین آگهی های مناقصه، مزایده و استعلام بها در حال برگزاری در سراسر کشور، فرم زیر را تکمیل و ثبت نام نمایید.

فرم ثبت نام در سایت مناقصه و مزایده کشور

ثبت نام در سایت به معنای قبول، قوانین و مقررات است
یا
می توانید با استفاده از حسابهای کاربری فعلی خود در سایتهای دیگر از خدمات هزاره استفاده نمایید: