مزایده یک دستگاه وانت نیسان مدل 58 آبی رنگ-زمین های شالیزاری و عرصه 1- عرصه خانه و محوطه به مساحت 1126/35 متر مربع-یک قطعه زمین شالیزاری به مساحت 2445 متر مربع- و ....تاسیسات کارخانه شامل:الک جو ساخت خلیل البرز یک دستگاه -الواتور جو و برنج دو دستگاه و .....

یک دستگاه وانت نیسان مدل 58 آبی رنگ-زمین های شالیزاری و عرصه 1- عرصه خانه و محوطه به مساحت 1126/35 متر مربع-یک قطعه زمین شالیزاری به مساحت 2445 متر مربع- و ....تاسیسات کارخانه شامل:الک جو ساخت خلیل البرز یک دستگاه -الواتور جو و برنج دو دستگاه و .....

مزایده با عنوان یک دستگاه وانت نیسان مدل 58 آبی رنگ-زمین های شالیزاری و عرصه 1- عرصه خانه و محوطه به مساحت 1126/35 متر مربع-یک قطعه زمین شالیزاری به مساحت 2445 متر مربع- و ....تاسیسات کارخانه شامل:الک جو ساخت خلیل البرز یک دستگاه -الواتور جو و برنج دو دستگاه و ..... و با کد هزاره 2390028 در تاریخ پنجشنبه، 23 آبان 1398 در سایت ارتباط گستران هزاره ثبت شده است و مهلت شرکت در آن تا تاریخ 1398/09/12 در نظر گرفته شده است. این آگهی مربوط به استان گیلان بوده و در دسته بندی (های) الکتروموتور و پمپ، برق، ماشین آلات صنایع بسته بندی، تجهیزات آشپزخانه و رخشویخانه صنعتی، صنایع حرارتی ( دیگ بخار و...)، سیستمهای ایمنی، شیر آلات، صنایع برودتی ،سیستم های تهویه و هواکش های صنعتی، کامپیوتر، لوله و اتصالات، ماشین الات سنگین و نیمه سنگین، ماشین الات صنایع غذایی، باسکول و ترازو دیجیتال، خطوط تلفن ثابت و همراه، لوازم اداری، اموال اسقاطی و مازاد، ابزارآلات صنعتی و کارگاهی، کاربری مسکونی - خانه ، آپارتمان ، برج ، ویلا، کاربری تجاری، اداری - واحد تجاری، اداری، کاربری زراعی کشاورزی - زمین بیش از 2000 متر مربع، کاربری تولیدی صنعتی - زمین و مستحدثات (کارخانه ، کارگاه ، انبار( انتشار یافته است.

خواهشمند است جهت کسب اطلاعات دقیق، به تصویر آگهی درج شده از طرف مناقصه/مزایده گزار رجوع نمائید.
شرح آگهی:
بسمه تعالی
آگهی مزایده اموال غیر منقول
در پرونده کلاسه 970075  موضوع فروش اموال مشاعی مرحوم محمدولی زاده  از ارزیابی اموال  توسط کارشناس رسمی دادگستری و انجام سایر تشریفات اداری و درخواست خواهان  دایر بر مزایده ، اموال، با حضور نماینده قضایی به شرح ذیل به فروش می رسد:
اموال مورد مزایده
اموال منقول ( یک دستگاه خودرو )
1-  یک دستگاه وانت نیسان مدل 58 آبی رنگ شماره موتور 830202 و شماره شاسی 055718 و شماره وسیله نقلیه 489ع22 – ایران 46 که وضعیت خودرو بدینصورت بوده که بدنه نیاز به رفع پوسیدگی و نقاشی دارد و موتور گیربکس در حد مدل ضعیف و نیاز به تعمیر دارد  و تایرها استهلاک 50 درصد دارند .قیمت پایه خودروی مذکور هشتاد میلیون ( 80،000،000) ریال برآورد گردیده است .
اموال غیرمنقول
الف )زمین های شالیزاری و عرصه
1- عرصه خانه و محوطه به مساحت 1126/35 متر مربع واقع در نویده کوچصفهان(اعیانی خانه که تعلق به اقای احمد ولی بزاده بوده و خارج از ماترک می باشد)با حدود اربعه شمالا اول به ملک آقای ثقفی دوم به شالیزاری در تصرف ناصر ولی زاده و شرقا و جنوبا به ملک بشارتی و  غربا به محوطه خانه در تصرف احمد ولی زاده محدود می گردد.ارزش هر مترمربع از ملک موصوف به مبلغ 1،100،000 ریال و کل عرصه ملک موضوع کارشناسی به مبلغ 1،238،985،000 ریال ارزیابی و براورد می گردد.
2- یک قطعه زمین شالیزاری به مساحت 2445 متر مربع با بافت زراعی سنتی و  یک قطعه زمین پشته متصل به ان به مساحت 245/5 متر مربع جمعا به مساحت 2700 متر مربع در تصرف و بهره برداری آقای احمد ولی زاده با حدود اربعه شمالا و شرقا به شالیزاری مخلصی و جنوبا به ملک صیامی و غربا به محوطه خانه در تصرف احمد ولی زاده محدود می گردد.با توجه به کاربری ملک و موقعیت مکانی و در نظر گرفتن جمیع جهات فنی موثر در قضیه هر متر مربع از ملک موصوف به مبلغ 165،000 ریال و کلا به ارزش445،500،000 ریال ارزیابی و براورد می گردد.
3- یک قطعه زمین شالیزاری به مساحت 11909 متر مربع در تصرف احمد ولی زاده با حدود اربعه به شالیزاری مهدی میلادی جنوبا و شرقا به شالیزاری بشارتی و غربا به شالیزاری ثقفی و اصغری محدود می گردد برابر گزارش هیئت 3 نفره کارشناسان در پرونده دادرسی مساحت 4000متر مربع توسط متصرف احمد ولی زاده از خوانده محمود ولی زاده خریداری شده است بنابراین باقیمانده 7909 متر مربع با توجه به موقعیت مکانی و وضعیت موجود طبق نقشه و کاربری و غیرو از قرار هر متر مربع به مبلغ 150،000 ریال و مساحت 7909 متر مربع به مبلغ 1،186،350،000 ریال ارزیابی و براورد می گردد.
ضمنا ارزش ملک فروخته شده توسط محمود ولی زاده به مساحت 4000 متر مربع از قرار هر متر مربع 140،000 ریال برای مساحت  4000 متر مربع به مبلغ 600،000،000 ریال براورد میگردد و فی المجموع ارزش مساحت 11909 متر به مبلغ 1،786،350،000 ریال ارزیابی و براورد میگردد.
4- یک قطعه شالیزاری به مساحت تقریبی 8070 متر مربع با بافت زراعی سنتی در تصرف احدی از خواندگان به نام منصور ولی زاده با حدود اربعه شمالا به شالیزاری اصغری شرقا به دیوار دام فروشان کوچصفهان جنوبا به شالیزاری ثقفی و میلادی و غربا به شالیزاری تنها-اصغری-میلادی محدود میگردد.با توجه به موقعیت مکانی ملک و  کاربری و مساحت و در نظر گرفتن جمیع جهات فنی موثر در قضیه ارزش هر متر مربع از ملک موصوف به مبلغ 165،000 ریال و کلا ارزش ملک موصوف به مبلغ 1،331،550،000 ریال ارزیابی و براورد میگردد.
5 – یک قطعه زمین عرصه به مساحت 743/80 مترمربع واقع در روستای نویده که در تصرف احدی از خواندگان به نام ناصر ولی زاده بوده و اعیانی روی عرصه مذکور متعلق به ایشان بوده و خارج از املاک موضوع مزایده می باشد و فقط عرصه مذکور مورد ارزیابی و قرار گرفته است که حدود اربعه آن از شمال به ملک ثقفی دوم شالیزار در تصرف ناصر ولی زاده از شرق به ملک بشارتی از جنوب به ملک بشارتی و از غرب به نهر و حریم جاده آسفالته نویده محدود می گردد که ارزش هرمترمربع از ملم مذکور به مبلغ 1،500،000 ریال و در مجموع یعنی مساحت 743/80 مترمربع به مبلغ ی1،115،700،000 ریال برآورد گردیده است .
ب :اعیانات :
قطعه شماره یک :
ششدانگ عرصه و اعیان ملکی با زمین به مساحت 1414 متر مربع که مقدار 854/52متر مربع آن در حریم جاده رشت به کوچصفهان و جاده نویده قرار داشته و باقیمانده ان به مساحت 559/48 متر مربع خارج از حریم می باشد که شامل بخشهای اعیانی ذیل می باشد.
-یک واحد کارخانه شالیکوبی با اعیانی به مساحت 480 متر مربع.
-انباری و خانه پدری جمعا به مساحت 455/90 متر مربع.
-یکباب مغازه با زیربنای 22/50متر مربع (جمع کل اعیانات 978/440متر مربع)
-مقدار اعیانات خارج از حرایم جاده رشت به کوچصفهان و جاده نویده به مساحت 459/36متر مربع که شامل مقدار 34/98متر مربع کارخانه شالیکوبی – مقدار 424/38متر مربع انبار و  خانه پدری و مابقی اعیانی به مساحت 519/04 متر مربع در حریم جاده می باشد.(مطابق اسناد نقشه برداری شده)
مشخصلت و وضعیت اعیانات ملک
کارخانه شالیکوبی با پروانه بهره برداری به شماره 4166-16/12/76 بنام محمد ولی زاده شمال بخشهای ذیل میباشد
سوله اصلی کارخانه با زیربنای 480 متر مربع که یک بخش ان قدیمی و بخش دیگر ان بازسازی شده که دارای ذیوار بلوکی –سربند شیروانی چوبی با تیرکهای فلزی –درب ماشین رو مشرف بر جاده رشت به کوچصفهان – گاز شهری با کنتور و سیستم لوله کشی –برق سه فاز تابلو و ترانس 100-کولر اسپیلت.
-خانه و محوطه موروثی با زیربنای حدود 100 متر مربع با قدمت ساخت حدود 30سال از مصالح بنائی سربندی شیروانی چوبی شامل هال و پذبرایی-یک اتاق خواب-اشپز خانه با کابینت فلزی – دارای امتیازات اب و برق و گاز- تلفن و کولر کازی –پمپ اب و منبع اب پنجره های المینیوم با حفاظ اهنی –دربهای چوبی –تانکر سوخت فلزی –مجهز به دوربین –دروازه فلزی ماشین رو و قابلیت سکونت دارد.
انباری کارخانه واقع در غلع جنوبی کارخانه بسماحت زیربنای حدود 400متر مربع با مشخصات دیوار بلوکی –سربندی شیروانی چوبی با تیرک های اهنی با پوشش حلب و درب ورودی فلزی از داخل کارخانه و خیاط خانه پدری و درب ماشین رو در ضلع شمالی مشرف به محوطه در ضلع غربی کارخانه و دارای دسترسی به جاده رشت به کوچصفهان می باشد.
2- قطعه  شماره 2
عرصه و اعیان یک واحد کارکانه شالیکوبی واقع در روستای بالا محله سده- جنب مسجد صاحب الزمان با عرصه به مساحت حدود 500 متر مربع وفق توافقنامه مورخ 1355/10/1 با قدمت ساخت حدود 40سال و بازسازی شده کامل در سال 1384 و قابلیت بهره برداری و فعالیت دارد و تا سال گذشته فعال بوده است.
حدود اربعه شمالا به شالیزار شرقا به مسجد صاحل الزمان-جنوبا به جاده اسفالته سده و غربا به کوچه کدوسرا میباشد.
مشخصات و وضعیت اعیانی ان-
یک باب سوله اصلی و انباری با زیربنای حدود 375 متر مربع دیوارهای بلوکی با شناژهای عمودی و افق سربندی فلزی با سقف حلب و درب ماشین رو مشرف به جاده اسفالته روستای سده و برق تک فاز و تابلو برق.
نظریه نهایی کارشناسی در خصوص اعیانات مذکور
با توجه به جمیع جهات مساحت و ابعاد کاربری ملک موقعیت مکانی ان تجهیزات و امکانات بکار رفته با فرض بلا معارض بودن و موارد مذکور نظریه کارشناسی بقرار ذیل اعلام می گردد.
ارزیابی قطعه شماره 1- قطعه شماره یک شامل عرصه و اعیان یک واحد کارخانه شالیکوبی انباری یکباب خانه و یکباب مغازه با مشخصات فوق الذکر که ارزش ملک جمعا به مبلغ 8،200،000،000  ریال برآورد و تعیین میگردد.
ارزیابی قطعه شماره 2-
قطعه شماره دو شامل یک واحد کارخانه شالیکوبی واقع در روستای سده با مشخصات فوق الذکر با ارزیابی جمعا به مبلغ 3،100،000،000 ریال براورد و تعیین می گردد.
-لذا جمع کل ارزیابی املاک دو قطعه فوق الذکر جمعا به مبلغ 11،300،000،000 ریال به عنوان قیمت پایه براورد و تعیین می گردد
ارزش امتیازات و تجهیزات و ماشین آلات کارخانه های مذکور :
کارخانه اول :
کارخانه واقع در  روستای نویده در سمت راست جاده اصلی رشت به  که کارخانه های فوق  دارای تاسیسات ماشین الات و حق امتیازهای زیر می باشد
. 1-الک جو ، فلزی ( آهنی ) با الواتور و الکترو موتورها با متعلقات مربوط ، یک دستگاه 2- پوست کن با شلتوک با الوااتور و قیف به تعداد دو  دستگاه (قدیمی)با متعلقات ، ساخت یانمار و ایسیکی 3- خشک کن با مشعل گازی به تعداد هشت دستگاه به همراه الکترو موتور و الواتور 4- سفید کن (کانکا) چهار توپی ساخت برادران محمودی با متعلقات مربوط به تعداد یک دستگاه  5- سفید کن (کانکا) دو توپی به رنگ قرمز ساخت ولی فدایی با متعلقات مربوط به تعدادیک دستگاه 6- الک گردان برنج و قلوه گیر به تعداد یک دستگاه به همراه راه پله بازید و با متعلقات مربوط ساخت کارگاه تولیدی منصور دادکی و پسران. 7-ترازوی وزنه ای (قپان معمولی) با وزنه های آن به تعداد یک دستگاه و ترازوی دیجیتالی به تعداد دو دستگاه 8- چرخ سر کیسه دوزی یک دستگاه الواتور جو و برنج به تعداد شش دستگاه. 9-پرکن کیسه سبوس با الکتروگیربکس و کانوایر یک دستگاه . بالابر کیسه (گونی) با الکترو گیربکس و زنجیر دو دستگاه 10- کمپرسور باد یک سیلندر یک دستگاه . لوازم اداری و دفتری شامل اب سرد کن ایست کول با دوشیر میز فلزی و کمد چوبی-صندلی گردان-کولر گازی نه هزار اسپیلت هیوندای –دوربین مداربسته –تلویزیون رنگی ال سی دی سامسونگ 11- شبکه روشنایی شامل کابل سیم انواع کلید پریز دو شاخه سرپیچ لامپ و تابلوی برق 12- کپسول های اتش نشانی سه عدد – فن تهویه دو عدد-ابزار و اچارالات 13- حق امتیاز و انشعاب گاز با کنتور و اتصالات شیر الات و شبکه لوله کشی تا مصرف کننده ها. 14- حق امتیاز و انشعاب برق سه فاز با تیر های بتنی تابلو ترانس کابل کنتور و تابلوی اصلی داخلی 15- حق امتیاز یک خط تلفن شهری به شماره 34553248 با یک دستگاه تلفن. 16- حق امتیاز ، جواز تاسیس و پروانه بهره برداری کارخانه برنجکوبی
ارزش شانزده ردیف فوق به مبلغ تقریبی دو میلیارد معادل دومیلیارد  ( 2،00،000،000) ریال  می باشد.
کارخانه دوم :
کارخانه برنجکوبی شالیزار در بالا سده  واقع در روستای سده جنب مسجد صاحب الزمان  .کارخانه فوق دارای تاسیسات ، ماشین آلات و حق امتیاز زیر می باشد :
1 – الک جو ساخت خلیل البرز یک دستگاه
2 – الولتور جو و برنج دودستگاه ( جفتی )
3     الک برنج و قلوه گیر یک دستگاه
4    پوست کن شلتوک یک دستگاه ژاپنی ( قدیمی )
5   سفیدکن برنج سه توپی یک دستگاه ساخت کارگاه تولیدی منصدور دادکی و پسران
6    سفیدکن خلیل البرز دو توپی یک دستگاه ( قدیمی )
7    خشک کن با مشعل نفت و گازوییل سه دستگاه
8    ترازوی معمولی با وزنه های آن یک دستگاه – ترازوی دیجیتال یک دستگاه
9    بالابر کیسه ( گونی ) سیم بکسلی یک دستگاه
10    چرخ سرکیسه دوزی یک دستگاه
11    حق امتیاز و انشعاب برق تک فاز ( 15 آمپر قدیمی ) با تابلوی برق مربوط
12    شبکه روشنایی شامل کابل ، سیم و انواع کلید پریز ، سرپیچ ، لامپ و تابلوی برق
13    کپسول آتش نشانی 3 عدد و ابزار و آچار آلات و گاوصندوق یک دستگاه
14    موتور دیزل بلاکستون یک دستگاه
15    موتور و گیربکس ( خاور ) دیزلی یک دستگاه
16   حق امتیلز ،  جواز تاسیس و پروانه بهره برداری کارخانه برنجکوبی
ارزش 16 ردیف فوق به مبلغ تقریبی سیصد  میلیون (300،000،000) ریال بر آورد گردیده است
قیمت های فوق به عنوان ارزش پایه از سوی کارشناس دادگستری برآورد گردیده ، مع الوصف مزایده از مبلغ ارزیابی شروع و کسی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نماید برندۀ مزایده محسوب خواهد شد.
برنده مزایده می بایست ده درصد مبلغ خریداری شده را در روز و ساعت مزایده به حساب سپرده این دادگستری نزد بانک ملی به شماره 2171294472003 واریز و سند پرداخت آن را در روز و ساعت مزایده به این اجرا تحویل نموده و مابقی را ظرف یک ماه به همان حساب واریز و سند پرداخت را تحویل این اجرا نماید .  در صورت عدم تأدیه مابقی مبلغ ده درصد واریزی به نفع صندوق دادگستری ضبط خواهد شد.
محل مزایده : دادگاه عمومی حقوقی بخش کوچصفهان – شعبه اجرای احکام مدنی
زمان مزایده: ساعت 10 الی 12 مورخه 1398/09/12
مدیر اجرای احکام مدنی دادگاه بخش کوچصفهان
شماره آگهی : 9810465220500033
شماره پرونده : 9609985220100171
شعبه صادر کننده : شعبه اجرای احکام مدنی بخش کوچصفهان
شرایط آگهی:
اعلام نشده
مزایده گزار: قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
مناطق: استان گیلان
تاريخ انتشار: 1398/08/22
مهلت دريافت: 1398/09/12 ساعت ده الی دوازده
مهلت ارسال:
تاريخ بازگشايی:
نوبت اعلام: اعلام نشده
منبع: agahi.adliran.ir
شماره آگهی: ********20500033
کد هزاره: 2390028
تلفن: اعلام نشده
فکس: اعلام نشده
ایمیل: اعلام نشده
وب سایت: اعلام نشده
آدرس: اعلام نشده
تصویر آگهی:
یک دستگاه وانت نیسان مدل 58 آبی رنگ-زمین های شالیزاری و عرصه 1- عرصه خانه و محوطه به مساحت 1126/35 متر مربع-یک قطعه زمین شالیزاری به مساحت 2445 متر مربع- و ....تاسیسات کارخانه شامل:الک جو ساخت خلیل البرز یک دستگاه -الواتور جو و برنج دو دستگاه و .....

جهت مشاهده جزئیات و تصویر آگهی و همچنین دانلود اسناد، ورود به حساب کاربری الزامی است.