کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
5849859 مزایده فروش آپارتمان اداری به مساحت حدود 1054 مترمربع کشور امارات، استان تهران 1401/08/03 1401/08/11
5487521 مزایده 2 دستگاه واحد اداری کشور امارات، استان تهران 1401/04/25 1401/05/05
صفحه 1 از 1