کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
4715497 مزایده حراج حضوری محصولات صادراتی کشور ترکمنستان، استان خراسان رضوی، استان خراسان شمالی ... 1400/10/21 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1