مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری فضای فیزیکی پارکینگ مرکز آموزشی درمانی 1398/09/13 رجوع به آگهی
اجاره محل پارکینگ خودرو 1398/09/10 رجوع به آگهی
واگذاری محل های پارکینگ خودرو مراجعین و آژانس تلفنی بیمارستان 1398/09/07 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری فضای فیزیکی پارکینگ بیمارستان 1398/07/17 رجوع به آگهی
واگذاری فضای فیزیکی پارکینگ 1398/07/17 1398/07/22
اجاره محوطه پارکینگ دانشگاه آزاد 1398/07/15 رجوع به آگهی
اجاره محوطه پارکینگ 1398/07/14 رجوع به آگهی
اجاره محوطه پارکینگ دانشگاه آزاد درب ورودی سمت راست و چهار عدد کانکس به روش سرمایه گذاری bolt ( ساخت... 1398/07/06 رجوع به آگهی
واگذاری پارکینگ 1398/06/02 رجوع به آگهی
واگذاری پارکینگ های عمومی 1398/05/13 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 28