نمایشگاه بین المللی ورزش، سلامت و صنایع وابسته کیش 97

عنوان نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی ورزش، سلامت و صنایع وابسته کیش 97

تاریخ شروع : 6 اسفند 97 | تاریخ پایان : 9 اسفند 97 | برگزار کننده : شرکت کارآفرینان توسعه پویا
تصویر نمایشگاه
محلی
ملی
بین المللی
محل برگزاری: استان هرمزگان - نمایشگاه بین المللی کیش
زمینه ها:
سایر

توضیحات : نمایشگاه بین المللی ورزش، سلامت و صنایع وابسته کیش 97، در تاریخ 6 الی 9 اسفند ماه 97 برگزار می شود. تاریخ شروع:دوشنبه 97/12/06 (02/25/2019) تاریخ پایان:پنجشنبه 97/12/09 (02/28/2019) نوع نمایشگاه:بین المللی وب سایت:ktp.ir تلفن:44629607

اخبار نمایشگاه

اخبار مرتبط با این نمایشگاه موجود نیست.