نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی مشهد 97 هفتمین دوره

عنوان نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی مشهد 97 هفتمین دوره

تاریخ شروع : 22 آبان 97 | تاریخ پایان : 25 آبان 97 | برگزار کننده : شرکت برساز رویداد پارس
تصویر نمایشگاه
محلی
ملی
بین المللی
محل برگزاری: استان خراسان رضوی - نمایشگاه بین المللی مشهد
زمینه ها:
سایر

توضیحات : نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی مشهد 97 هفتمین دوره، در تاریخ 22 الی 25 آبان ماه 97 برگزار می شود. تاریخ شروع:سه شنبه 97/08/22 (11/13/2018) تاریخ پایان:جمعه 97/08/25 (11/16/2018) نوع نمایشگاه:بین المللی وب سایت:eventsportal.ir تلفن:05131519

اخبار نمایشگاه

اخبار مرتبط با این نمایشگاه موجود نیست.