نمایشگاه حمل و نقل و ترافیک شهری رشت 97 سومین دوره

عنوان نمایشگاه

نمایشگاه حمل و نقل و ترافیک شهری رشت 97 سومین دوره

تاریخ شروع : 13 آذر 97 | تاریخ پایان : 16 آذر 97 | برگزار کننده : نمایشگاه بین المللی گیلان
تصویر نمایشگاه
محلی
ملی
بین المللی
محل برگزاری: استان گیلان - نمایشگاه بین المللی گیلان
زمینه ها:
سایر

توضیحات : نمایشگاه حمل و نقل و ترافیک شهری رشت 97 سومین دوره، در تاریخ 13 الی 16 آذر ماه 97 برگزار می شود. تاریخ شروع:سه شنبه 97/09/13 (12/04/2018) تاریخ پایان:جمعه 97/09/16 (12/07/2018) زمان بازدید:15 الی 21 نوع نمایشگاه:داخلی وب سایت:rashtfair.com تلفن:01333690954 فکس:01333690989

اخبار نمایشگاه

اخبار مرتبط با این نمایشگاه موجود نیست.