نمایشگاه بین المللی کشاورزی، مکانیزاسیون، آبیاری و نهاده ها اصفهان 97 هفدهمین دوره

عنوان نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی کشاورزی، مکانیزاسیون، آبیاری و نهاده ها اصفهان 97 هفدهمین دوره

تاریخ شروع : 5 دی 97 | تاریخ پایان : 8 دی 97 | برگزار کننده : نمایشگاه بین المللی اصفهان
تصویر نمایشگاه
محلی
ملی
بین المللی
محل برگزاری: استان اصفهان - نمایشگاه بین المللی اصفهان
زمینه ها:
سایر

توضیحات : نمایشگاه بین المللی کشاورزی، مکانیزاسیون، آبیاری و نهاده ها اصفهان 97 هفدهمین دوره، در تاریخ 5 الی 8 دی ماه 97 برگزار می شود. تاریخ شروع:چهارشنبه 97/10/05 (12/26/2018) تاریخ پایان:شنبه 97/10/08 (12/29/2018) زمان بازدید:15 الی 21 نوع نمایشگاه:بین المللی وب سایت:agrovet.ir تلفن:09134632313 / 03132606602 فکس:03132602006

اخبار نمایشگاه

اخبار مرتبط با این نمایشگاه موجود نیست.