نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان شیراز 98 بیست و یکمین دوره

عنوان نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان شیراز 98 بیست و یکمین دوره

تاریخ شروع : 11 تیر 98 | تاریخ پایان : 14 تیر 98 | برگزار کننده : شرکت نمایشگاهی برساز رویداد پارس
تصویر نمایشگاه
محلی
ملی
بین المللی
محل برگزاری: استان فارس - نمایشگاه بین المللی شیراز
زمینه ها:
ساختمان ، تجهیزات و دکوراسیون

توضیحات : نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان شیراز 98 بیست و یکمین دوره، در تاریخ 11 الی 14 تیر ماه 98 برگزار می شود. تاریخ شروع:سه شنبه 98/04/11 (07/02/2019) تاریخ پایان:جمعه 98/04/14 (07/05/2019) زمان بازدید:17 الی 22 نوع نمایشگاه:بین المللی وب سایت:icbuildexpo.com تلفن:41074000 داخلی 8000 فکس:41074000 داخلی 9

اخبار نمایشگاه

اخبار مرتبط با این نمایشگاه موجود نیست.