نمایشگاه بین المللی ماشین آلات تبریز 98 سیزدهمین دوره

عنوان نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات تبریز 98 سیزدهمین دوره

تاریخ شروع : 19 تیر 98 | تاریخ پایان : 22 تیر 98 | برگزار کننده : نمایشگاه بین المللی تبریز
تصویر نمایشگاه
محلی
ملی
بین المللی
محل برگزاری: استان آذربایجان شرقی - نمایشگاه بین المللی تبریز
زمینه ها:
صنعت و ماشین آلات

توضیحات : نمایشگاه بین المللی ماشین آلات تبریز 98 سیزدهمین دوره، در تاریخ 19 الی 22 تیر ماه 98 برگزار می شود. تاریخ شروع:چهارشنبه 98/04/19 (07/10/2019) تاریخ پایان:شنبه 98/04/22 (07/13/2019) نوع نمایشگاه:بین المللی وب سایت:tabrizfair.ir تلفن:8-04136373851 / 66521199 فکس:04136373850

اخبار نمایشگاه

اخبار مرتبط با این نمایشگاه موجود نیست.