نمایشگاه توانمندی های تولیدی و صادراتی خرم آباد 98

عنوان نمایشگاه

نمایشگاه توانمندی های تولیدی و صادراتی خرم آباد 98

تاریخ شروع : 14 مرداد 98 | تاریخ پایان : 18 مرداد 98 | برگزار کننده : نمایشگاه بین المللی لرستان
تصویر نمایشگاه
محلی
ملی
بین المللی
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی لرستان
زمینه ها:
سایر

توضیحات : نمایشگاه توانمندی های تولیدی و صادراتی خرم آباد 98، در تاریخ 14 الی 18 مرداد ماه 98 برگزار می شود. تاریخ شروع:دوشنبه 98/05/14 (08/05/2019) تاریخ پایان:جمعه 98/05/18 (08/09/2019) نوع نمایشگاه:داخلی وب سایت:lorestanfair.com تلفن:17-06633334811

اخبار نمایشگاه

اخبار مرتبط با این نمایشگاه موجود نیست.