نمایشگاه توانمندی های صنایع کوچک و متوسط شیراز 98

عنوان نمایشگاه

نمایشگاه توانمندی های صنایع کوچک و متوسط شیراز 98

تاریخ شروع : 22 مرداد 98 | تاریخ پایان : 25 مرداد 98 | برگزار کننده : شرکت شهر صنعت داتیس
تصویر نمایشگاه
محلی
ملی
بین المللی
محل برگزاری: استان فارس - نمایشگاه بین المللی شیراز
زمینه ها:
سایر

توضیحات : نمایشگاه توانمندی های صنایع کوچک و متوسط شیراز 98، در تاریخ 22 الی 25 مرداد ماه 98 برگزار می شود. تاریخ شروع:سه شنبه 98/05/22 (08/13/2019) تاریخ پایان:جمعه 98/05/25 (08/16/2019) زمان بازدید:17 الی 22 نوع نمایشگاه:داخلی وب سایت:farsfair.ir تلفن:07136212525 فکس:07136200047

اخبار نمایشگاه

اخبار مرتبط با این نمایشگاه موجود نیست.