نمایشگاه کامپیوتر، الکترونیک، مخابرات و ماشین های اداری، نرم افزار و اتوماسیون مالی و اداری موبایل، دوربین های دیجیتال و تجهیزات جانبی و دولت الکترونیک بجنورد 98

عنوان نمایشگاه

نمایشگاه کامپیوتر، الکترونیک، مخابرات و ماشین های اداری، نرم افزار و اتوماسیون مالی و اداری موبایل، دوربین های دیجیتال و تجهیزات جانبی و دولت الکترونیک بجنورد 98

تاریخ شروع : 8 مهر 98 | تاریخ پایان : 12 مهر 98 | برگزار کننده : شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان شمالی
تصویر نمایشگاه
محلی
ملی
بین المللی
محل برگزاری: استان خراسان شمالی - نمایشگاه بین المللی بجنورد
زمینه ها:
فناوری اطلاعات و ارتباطات
صنعت و ماشین آلات
برق و الکترونیک
اتوماسیون و ماشینهای اداری

توضیحات : نمایشگاه کامپیوتر، الکترونیک، مخابرات و ماشین های اداری، نرم افزار و اتوماسیون مالی و اداری موبایل، دوربین های دیجیتال و تجهیزات جانبی و دولت الکترونیک بجنورد 98، در تاریخ 8 الی 12 مهر ماه 98 برگزار می شود. تاریخ شروع:دوشنبه 98/07/08 (09/30/2019) تاریخ پایان:جمعه 98/07/12 (10/04/2019) نوع نمایشگاه:داخلی وب سایت:nkhexpo.ir تلفن:05832210415 فکس:05832226148

اخبار نمایشگاه

اخبار مرتبط با این نمایشگاه موجود نیست.