نمایشگاه خدمات و مبلمان شهری رشت 98 هشتمین دوره

عنوان نمایشگاه

نمایشگاه خدمات و مبلمان شهری رشت 98 هشتمین دوره

تاریخ شروع : 16 مهر 98 | تاریخ پایان : 19 مهر 98 | برگزار کننده : نمایشگاه بین المللی گیلان
تصویر نمایشگاه
محلی
ملی
بین المللی
محل برگزاری: استان گیلان - نمایشگاه بین المللی گیلان
زمینه ها:
سایر

توضیحات : نمایشگاه خدمات و مبلمان شهری رشت 98 هشتمین دوره، در تاریخ 16 الی 19 مهر ماه 98 برگزار می شود. تاریخ شروع:سه شنبه 98/07/16 (10/08/2019) تاریخ پایان:جمعه 98/07/19 (10/11/2019) نوع نمایشگاه:داخلی وب سایت:rashtfair.com تلفن:01333690987 فکس:01333690989

اخبار نمایشگاه

اخبار مرتبط با این نمایشگاه موجود نیست.