نمایشگاه مبلمان شهری و تجهیزات پارکی اهواز 98

عنوان نمایشگاه

نمایشگاه مبلمان شهری و تجهیزات پارکی اهواز 98

تاریخ شروع : 9 آبان 98 | تاریخ پایان : 12 آبان 98 | برگزار کننده : نمایشگاه بین المللی خوزستان
تصویر نمایشگاه
محلی
ملی
بین المللی
محل برگزاری: استان خوزستان - نمایشگاه بین المللی خوزستان
زمینه ها:
سایر

توضیحات : نمایشگاه مبلمان شهری و تجهیزات پارکی اهواز 98، در تاریخ 9 الی 12 آبان ماه 98 برگزار می شود. تاریخ شروع:پنجشنبه 98/08/09 (10/31/2019) تاریخ پایان:يكشنبه 98/08/12 (11/03/2019) نوع نمایشگاه:داخلی وب سایت:ahvazfair.ir تلفن:06133373575 فکس:06133372431

اخبار نمایشگاه

اخبار مرتبط با این نمایشگاه موجود نیست.