نمایشگاه بورس، بیمه، بانکداری و بازاریابی، مشاوره و برندسازی یزد 98

عنوان نمایشگاه

نمایشگاه بورس، بیمه، بانکداری و بازاریابی، مشاوره و برندسازی یزد 98

تاریخ شروع : 24 دی 98 | تاریخ پایان : 27 دی 98 | برگزار کننده : نمایشگاه بین المللی یزد
تصویر نمایشگاه
محلی
ملی
بین المللی
محل برگزاری: استان یزد - نمایشگاه بین المللی یزد
زمینه ها:
سرمایه گذاری ، بانکداری و بیمه و لیزینگ

توضیحات : نمایشگاه بورس، بیمه، بانکداری و بازاریابی، مشاوره و برندسازی یزد 98، در تاریخ 24 الی 27 دی ماه 98 برگزار می شود. تاریخ شروع:سه شنبه 98/10/24 (01/14/2020) تاریخ پایان:جمعه 98/10/27 (01/17/2020) نوع نمایشگاه:داخلی وب سایت:yazdfair.com تلفن:03538229985-03538289724 فکس:03538289726

اخبار نمایشگاه

اخبار مرتبط با این نمایشگاه موجود نیست.